Jiná možnost není

11. červen 2002

Jak budou pracovat a spolupracovat různá sdružení měst, obcí a podnikatelů v novém krajském uspořádání? To byla, je a bude otázka, na kterou dostaneme odpověď možná už zanedlouho. Budoucí možnou dohodu dvou největších západočeských subjektů, Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje a Šance pro jihozápad, se ve svém komentáři zabývá Jiří Tomáš Blažek.

Zhruba před pěti lety se na západě dnešního Plzeňského kraje narodila v několika perspektivně myslících hlavách myšlenka na založení nového sdružení. To už v té době sice nebylo nic nového, ale toto sdružení si dalo za cíl vytvořit střechu všem sdružením malým, a tam, kde ještě mikroregionální spolupráce více obcí chyběla, založit mikroregiony nové. Nejen to. Vzdělávat starosty a naučit je pracovat s granty i programy PHARE nebo naším Programem obnovy venkova a využívat další možnosti, rozuměj peníze, na které šlo už tehdy dosáhnout. Pěkně po selsku vysvětlovat, bez žargonu úřednických vyhlášek. Tak vzniklo Sdružení Šance pro jihozápad. Za doslova revoluční můžeme pokládat fakt, že toto sdružení už na začátku přeťalo dobrou spoluprací historické kořeny nesmyslného antagonismu mezi oblastí Klatov a Domažlic. Tuto vzájemnost nechápali Klatovští ani Chodové jako novinku, ale jako nezbytnou podmínku rozvoje obou oblastí.

Klatovy

Šance pro jihozápad zřídila po čase i Školu obnovy venkova, která svými pravidelnými semináři vzdělává a vzdělávat bude, desítky starostů i podnikatelů, protože členy Šance nejsou pouze obce. A bude tak pravděpodobně činit i v rámci celého Plzeňského kraje, protože mezi informovanými se šušká o dalších plánech. Povězme rovnou, že jde o dohodu s dalším samostatným sdružením, Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje, která se na stolech předsedů prý rodí. Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje vzniklo později než Šance, ale jak se ukázalo, neprováhalo mnoho a jeho současná pozice to dokazuje.

Jestliže obě uskupení pochopila dávno, že oboustranná faktická spolupráce je v měřítku západních Čech nutností, tak pro nově vzniklý kraj mohou být silným partnerem jen ve spolupráci smluvně podchycené. Nikterak soupeřem, partnerem, to zopakujme. Chystá-li se skutečně oficiální dohoda, bude zřejmě formální pro obě sdružení, ale pro Krajský úřad novinkou, kterou by měl uvítat. Obě sdružení totiž mohou dosáhnout i pro peníze tam, kam úřad nemůže, takže takové partnerství je pro rozvoj celého kraje jak žádoucí, tak politicky přímo povinné.

Do zvláštní situace se dostanou Klatovy, které nejsou členem ani jednoho z vlivných celků. Viděno z "okresních" Klatov se před čtyřmi lety mohlo zdát členství nadbytečné. Dnes už se přítomnost v tak velkém souboru obcí zdá nutností, protože Klatovy by zůstaly v izolaci, jejíž hloubka se bude jen zvětšovat. Připomínám, že společný vliv aliančně pracujících sdružení na veřejnou správu krajských věcí vzroste, v případě podepsání dohody, o devadesát pět obcí, které nyní zastřešuje Šance pro jihozápad.

Je nutné se domlouvat a starostové obcí i zmíněná sdružení vůli po spolupráci předvádějí. Věřme, že Krajský úřad pochopí jejich potřebu správně a jednoduše se v logickém pokračování ke spolupráci přidá. Jiná možnost není?

Spustit audio