Ještě máte před sebou vánoční úklid? Pozor na mrtvou rybu, suchý strom nebo vykřičník

22. prosinec 2021

Vybrat si v obchodě univerzální čisticí prostředek šetrný ke zdraví a životnímu prostředí nemusí být jednoduché. Toto zboží totiž nepatří mezi kosmetiku, proto jeho výrobci nemají povinnost uvádět na obalech přesné složení. Určité symboly a údaje nám ale i tak můžou pomoct.

MUDr. Miroslav Šuta

Právo spotřebitelů na informace je u čisticích prostředků omezeno na uvedení mezinárodně sjednocených varovných symbolů o nebezpečných vlastnostech výrobků a v nich obsažených chemikálií. V případě univerzálních čističů se může jednat hlavně o tři varovné symboly. Vykřičník ve čtverci s červenými okraji varuje před dráždivými látkami, zkumavka s chemikálií odkapávající na ruku zase před korozivními a žíravými látkami. Symbol suchého stromu a mrtvé ryby pak před obsahem látek nebezpečných pro životní prostředí.

Piktogram označující látky nebezpečné pro životní prostředí

Na obalu čističe by měl být uveden alespoň typ použitých účinných látek a jejich přibližný obsah. Dále odkaz na internetovou stránku, která má obsahovat podrobnější informace. Výrobce má povinnost zpracovat tzv. bezpečnostní listy, pro které je stanoveno, jaké informace musí minimálně obsahovat. Jde například o jména konkrétních nebezpečných chemikálií a jejich obsah.

Nebezpečné vlastnosti obsažených chemických látek musí být popsány formou mezinárodně srozumitelných tzv. H-vět. Například H315 znamená, že obsažená látka dráždí kůži. Dále bezpečnostní listy musí obsahovat tzv. P-věty, které udávají pokyny pro bezpečné zacházení s výrobky s obsahem nebezpečných chemikálií. Jde například o pokyny, kde a jak výrobek skladovat nebo jak postupovat pří styku s kůží, při požití nebo při zasažení očí. P-věta P262 například nabádá k zabránění styku s očima, kůží nebo s oděvem.

Jak dopadl spotřebitelský test univerzálních čističů?

Jelikož málo spotřebitelů si dá práci složitě dohledávat podrobné informace o složení, rozhodla se za ně tuto práci udělat Dánská spotřebitelská rada. V loňském roce prověřila složení celkem 27 různých univerzálních čističů kvůli obsahu látek problematických z hlediska zdraví lidí nebo životního prostředí.

Čtěte také

Nejlepší hodnocení A získalo 7 výrobků, které neobsahovaly žádnou z látek nebezpečných pro zdraví nebo životní prostředí. Naopak nejhorší hodnocení C získala šestice univerzálních čističů, které obsahovaly buď některý ze silných alergenů nebo některou z látek schopných narušovat hormonální systém, tedy endokrinních disruptorů. Střední hodnocení B získalo 14 čističů. Obsahovaly parfémující látky nebo rostlinné extrakty, které mohou vyvolávat alergii.

Mezi nebezpečné látky zjištěné dánskou spotřebitelskou organizací patřily silné alergeny methylisothiazolinon (MI) a benzisothiazolinon (BIT), které se používají k prodloužení trvanlivosti produktů a které byly obsaženy celkem v 5 výrobcích.

Čtěte také

Dva čističe obsahovaly vonnou látku označovanou jako lilial (neboli butylfenyl metylpropional), která Evropská agentura pro chemické látky zařadila mezi látky toxické pro reprodukci, tedy schopné narušovat rozmnožování.

Čtyři hodnocené čističe obsahovaly chemikálie označované zkratkou LAS (lineární alkylbenzensulfonany), což jsou detergenty, tedy látky měnící povrchové napětí, které mohou škodit vodním organismům.

Methylisothiazolinon (MI) na černé listině alergenů

Jedná se o konzervační látku užívanou výrobci k prodloužení trvanlivosti kosmetiky nebo chemických čistidel. V minulosti se používala hlavně v kombinaci s velmi podobným konzervantem MCI. Po roce 2010 lékaři popsali první kontaktní alergie na MI způsobené kosmetikou. Během následujících let odborníci zaznamenali významný nárůst výskytu alergií na MI v řadě evropských zemí. Proto od června 2015 platí v Evropské unii zákaz použití MI v krémech a další kosmetice, která zůstává na pokožce. V šamponech a v další kosmetice, která se oplachuje, bylo alespoň omezeno maximální množství, které smí být ve výrobku obsaženo.

Pomoci mohou spotřebitelské značky

Při výběru vhodného čisticího prostředku by nám mohly pomoci některé spotřebitelské značky. Jedním typem nápovědy jsou tzv. ekoznačky neboli značky pro ekologicky šetrné výrobky. Ty existují jak v evropské verzi, tak v národních verzích, přičemž v Česku je možné nejčastěji zakoupit výrobky nesoucí ekoznačku českou, německou, rakouskou nebo regionální značku skandinávskou.

Jiným pomocníkem při výběru může být značka The Blue Label, která má původ ve Skandinávii a která garantuje, že výrobky jsou bezpečné pro alergiky a astmatiky. Důležité je, že výrobky s touto spotřebitelkou značkou se prodávají také v Česku.

Na co nezapomenout při vánočním úklidu?

  • Před nákupem čističe si pročtěte informace na obalu.
  • Raději se vyhněte výrobkům s varovnými symboly nebezpečných vlastností obsažených chemikálií.
  • Dejte přednost neparfémovaným výrobkům, zvláště pokud jste alergici nebo máte citlivou pokožku.
  • Výrobek používejte jen způsobem, který doporučuje výrobce.
  • Pokud po použití čisticích prostředků pociťujete nepříjemné kožní projevy, navštivte lékaře, který prověří možnost alergické reakce na některou z obsažených chemických látek.
autoři: Miroslav Šuta , Vladimír Šťovíček | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio