Jak vzniklo rčení „začínat od píky“? Na počátku byla zbraň

29. leden 2021

Rčení od píky se objevuje v několika spojeních. Nejčastěji se říká začínat od píky a také vypracovat se od píky. 

Slovo píka se do češtiny dostalo přes němčinu z francouzštiny a označuje bodnou zbraň, kopí, obvykle poměrně dlouhé. Kopí se ve starší češtině nazývalo také hrále nebo sudlice, což je slovo spojené pro většinu z nás s husitskými válkami a všichni také známe pojmenování kopiníci. V období 16. a 17. století v souvislosti se změnou boje se kopí ještě prodlužuje a je opatřeno bodcem, který je možno zarazit do země a s upravenou zbraní přichází i nový název.

Vojáci, kteří s píkou bojovali, pikenýři, byli prostí, byli to pěšáci, představovali ve vojsku nejnižší skupinu. Začínali tedy od nuly, od píky, a pokud postupovali výše, bylo to díky jejich vlastnímu přičinění.

Souvislost s karetní barvou

Nahlédnutím do etymologického slovníku zjistíme, že slovní kořen pik má asi onomatopoický (zvukomalebný) původ a v evropských jazycích označuje často hrot, také vrchol hory. V češtině jsou od něj odvozena slova jako piky, barva v kartách, podle tvaru, špičky, také pikantní, ostrý, píchající, chuťově dráždivý a souvislost nacházíme i u slovesa píchat.

autoři: Helena Chýlová , Vladimír Šťovíček | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...