Jak bude vypadat upravený Chebský most? Odpověď nabízí výstava studií ve Varech

2. červen 2023 10:55

Jedna z nejznámějších dopravních staveb v Karlových Varech, Chebský most přes řeku Ohři, potřebuje zásadní rekonstrukci. Jak by mohla dopravní stavba z druhé poloviny 19. století vypadat, ukazuje panelová výstava před Kanceláří architektury města Karlovy Vary na náměstí Dr. Milady Horákové.   

K vidění jsou čtyři studie. Zadáním pro architekty bylo nejen navrhnout novou podobu mostu, ale také řešit dopravní napojení, které se především u Becherplatzu podstatně změní. „Právě byla dokončena územní studie širšího centra řešící urbanistické zahušťování pravého břehu řeky Ohře. Studie navrhuje mimo jiné také nové dopravní řešení v předpolí mostu, svedení nové pravobřežní ulice pod Chebský most, s tím související dopravní zklidnění na náměstí Republiky a vytvoření důstojného nástupu k řece,“ uvedl ředitel Kanceláře architektury města Karel Adamec.

„Tato studie již byla součástí zadání pro architekty a ti měli za úkol navrhnout rekonstrukci a novou podobu mostu tak, aby se na zmíněnou studii dalo navázat. Chebský most by měl v postupné proměně území sehrát roli především městského mostu se zklidněnou motorovou dopravou a dostatečným komfortem pro pěší a cyklisty. V budoucnu po výstavbě nového mostu v prodloužení ulice Charkovská a spojení s ulicí Sokolovskou může být z Chebského mostu úplně vyloučena motorová doprava a ten se stane pěší spojnicí v rámci městského centra," doplnil.

Všechny čtyři studie počítají kromě zmíněných úprav se zachováním současných pilonů podpírajících most, s rozšířením horní části mostu a se zachováním Letní scény pod Chebským mostem. Karlovarský radní Petr Bursík uvedl, že práce na rekonstrukci mostu v hodnotě okolo tří set milionů korun by měly začít koncem roku 2024 a potrvají nejméně rok.

Výstava bude na náměstí Dr. Milady Horákové do konce června.

autor: Josef Šorfa
Spustit audio