Hlavní činností Západočeského muzea je věda a výzkum. Spustilo k tomu podcast

10. srpen 2022

Ne každý ví, že muzea se zabývají převážně vědecko-výzkumnou činností. Západočeské muzeum v Plzni je díky svým dosaženým výsledkům ve vědě zařazeno velice vysoko mezi ostatními krajskými muzei.

Dominantní agendou Západočeského muzea v Plzni (ZČM) je oblast vědy a výzkumu. Je to organizace, která v rámci aktivit naplňujících poslání muzea provádí základní a aplikovaný výzkum a experimentální vývoj.

Věda má v muzeích své velké místo. „Muzea se vědou zabývala od svého samého počátku. Vzpomeňme na vznik Národního muzea v roce 1818. To bylo vědecké pracoviště a až později vznikla taková pracoviště jako Akademie věd ČR,“ vysvětlila Anna Matoušková, koordinační, projektová a programová pracovnice Západočeského muzea v Plzni. Například práce se sbírkami, což je podstatou práce muzeí, potřebuje vědecký základ.

Muzeum dosahuje slušných výsledků

Vzhledem k dosaženým výsledkům této výzkumné organizace má ZČM velice dobrou úroveň. „Srovnatelných krajských organizací je velmi málo,“ poznamenala Anna Matoušková. Toto vlastivědné muzeum se zabývá devíti výzkumnými oblastmi. Jsou to obory jako archeologie, paleontologie, etnografie, historie umění a další. Účelem vědecké činnosti není dosahování zisku, proto jsou výnosy z této činnosti zpět vkládány do rozvoje vědy a výzkumu.

Financování vědy je velice náročné. Plzeňský kraj muzeu poskytuje tzv. institucionální podporu na základě dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace. Letos dostane muzeum od kraje 720 tisíc navíc. Finance získává také z interního grantového mechanismu na podporu vědy a výzkumu. Na vybrané projekty získá letos muzeum kolem 800 tisíc korun.

Muzeum přichází s podcastem

Západočeské muzeum nově spustilo řadu podcastů představující úspěšné projekty, které byly dokončeny v loňském a předloňském roce. Prezentují se výzkumné oblasti a významné osobnosti, které za jednotlivými výzkumy stojí. Zatím je zřejmě jediným muzeem, které má podcast věnovaný vědě a výzkumu.

Anna Matoušková - koordinační, projektová a programová pracovnice Západočeského muzea v Plzni

Dosud jsou na webových stránkách ZČM zveřejněny tři podcasty. „Jeden představuje velmi úspěšnou výzkumnou oblast – oblast paleobiodiverzity. Druhý podcast se zabývá zajímavými tématy ze zoologie, třetí z oblasti knihovnictví a nyní připravujeme ke zveřejnění podcast, který bude přibližovat velmi úspěšný projekt, jež se zabýval vějíři ve sbírkách Západočeského muzea,“ doplnila Anna Matoušková.

Aktuálně Západočeské muzeum v Plzni nabízí návštěvníkům výstavu, která přibližuje historii Porty, na jiné výstavě je představen také život keramiky pravěké a středověké. Návštěvníky mohou lákat také stálé expozice. Ty prezentují historii, archeologii a umělecké řemeslo.

autoři: Veronika Albrechtová , Iva Štěpánková
Spustit audio