Hejtman Josef Novotný se setkal se zástupci Západočeské univerzity

26. září 2013

V uplynulém týdnu se v Plzeňském kraji uskutečnilo výjezdní zasedání vedení Západočeské univerzity v Plzni a jejích fakult "Kulatý stůl 2014 - 2020". Diskuze o strategii univerzity pro nadcházející období se účastnili i představitelé Karlovarského a Plzeňského kraje.

Hovořilo se mimo jiné o tom, že je nutné, aby ministerstvo školství navýšilo směrná čísla, tedy počet státem zaplacených studentů, pro Západočeskou univerzitu. Propočet toho, kolik peněz dostane univerzita na studenty, se podle rektorky Ilony Mauritzové odvozuje od řady faktorů, které školu znevýhodňují. Od roku 2011 činí úbytek studentů přes tři tisíce, což je více než na jiných univerzitách.

„Směrná čísla je rozhodně zapotřebí zvednout, protože například Karlovarský kraj nemá školu tohoto typu a Západočeská univerzita v Plzni tak slouží jako základna pro studenty z našeho regionu. Potýkáme se s počtem nekvalifikovaných učitelů na našich školách a právě ti si většinou doplňují vzdělání na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity,“ uvedl hejtman Josef Novotný. Ten také připomněl probíhající přípravu obnovení odloučeného pracoviště strojní fakulty této univerzity v Sokolově.

Karlovarský kraj spolupracuje již nyní s Fakultou pedagogickou ZČU na vzdělávání učitelů 1. stupně základních škol tím, že spolufinancuje kurzy určené k získání jejich odborné kvalifikace. V regionu sídlí rovněž část Fakulty ekonomické ZČU, jejíž jedna ze dvou budov se nachází v Chebu.

Problematiku směrných čísel pro ZČU by zástupci Asociace krajů ČR měli řešit i na vládní úrovni.

autor: Radim Jehlík
Spustit audio