Duševně nemocní mají dostupnější péči na Sokolovsku a Chebsku

14. říjen 2013

V Sokolově a v Chebu začnou fungovat dvě nové sociální služby pro osoby s duševním onemocněním. Půjde o terénní sociální rehabilitace, které pokryjí celou oblast Sokolovska a Chebska. Uvedení služeb do provozu je výsledkem spolupráce Karlovarského kraje s organizací Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví.

Oba subjekty už od roku 2010 intenzivně spolupracují na zlepšení situace osob s duševním onemocněním v regionu. Ještě před třemi lety zde neexistovaly komunitní služby pro tyto lidi. To se však velmi rychle mění. Aktivity jsou realizovány v rámci projektu Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Do kampaně se zapojí také studenti sociální práce vyšší odborné školy SZŠ a VOŠ Cheb spolu s Cirkusem Paciento, který je projektem o. s. Ledovec.

Provozovatelem nových služeb je FOKUS Mladá Boleslav – Sdružení pro péči o duševní zdraví. V roce 2011 vznikly v Karlových Varech sociální služby pro osoby s duševním onemocněním, tedy služba sociální rehabilitace, která je postavena na komunitním přístupu a uživatelům je poskytována v místě jejich bydliště. Druhou službou byla sociálně terapeutická dílna, která pomáhá osobám s duševním onemocněním k opětovnému obnovení pracovních a sociálních dovedností ovlivněných nemocí.

Vedle otevření nových služeb a v Sokolově a Chebu vznikly také tři týmy na okresních úrovních, které tak mohou spolupracovat na pomoci lidem ve velmi těžkých životních situacích, ve kterých by pomoc jedné organizace byla nedostatečná. Na krajské úrovni vzniká tzv. koordinační tým, který sdružuje vedoucí pracovníky sociálních odborů měst, zástupce policie, hasičů, zdravotní pojišťovny, psychiatrické oddělení nemocnice v Ostrově či zapojení škol.

Tento nově vznikající dvoustupňový provázaný systém je v současné době v České republice zcela ojedinělý mj. i tím, že pokrývá celé území Karlovarského kraje. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

autor: Radim Jehlík
Spustit audio