Drobné historické stavby v okolí Teplé zachraňuje skupina místních nadšenců

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Piccolominská kaplička ve Slatině nad Úpou zasvěcená Panně Marii

Okolí města Teplá je pověstné velkým množstvím drobných historických památek - kapliček, starých křížků a památníků. Nacházejí se zpravidla v blízkosti cest a známého kláštera Premonstrátů. Staré kamenné objekty ale často ukrývá křoví, anebo hustý porost. A právě tam je objevuje skupina lidí v čele s amatérským historikem Ludvíkem Poláčkem.

Pan Ludvík totiž pracuje pro Lesy České republiky a ve svém revíru se setkává nejen s těmi známými historickými objekty. Ale také s drobnými památníky, na které se během uplynulých desítek zapomnělo, anebo o nich nikdo neví, protože nejsou ani na speciálních mapách. Skupina nadšenců památky dokumentuje, renovuje a posléze o ně také pečuje.

O historické stavby se starají přibližně od roku 2000

Pomyslným startem celého snažení pana Poláčka a jeho přítel byl nález pomníku padlých v první světové válce. Pomník byl totiž nalezen zakopaný na dvoře jednoho statku v obci Mrázov u Teplé.  V tuto chvíli má skupinka na svém kontě necelé dvě desítky podobných nálezů a ve svém pátrání chce pokračovat i dál.

Podle Ludvíka Poláčka je většina nalezených objektů v relativně dobrém stavu a potřebuje jen dílčí renovaci. Kamenné objekty zpravidla ochránil porost, anebo hlína. Až na výjimky nicméně památky zůstávají na svém původním místě. Jen je nálezce opraví a třeba postaví do vzpřímené polohy.

Důvod je jasný. Právě na svých původních místech mají památky největší historickou cenu a upozorňují například na staré cesty, zaniklé vesnice, anebo místa dávno zapomenutých historických událostí.