Co trápí obyvatele Staré Role? KAM naslouchal občanům

Stěžejní bylo téma bydlení, kterému se nyní KAM věnuje
Stěžejní bylo téma bydlení, kterému se nyní KAM věnuje

Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM) uspořádala druhé veřejné setkání s občany. Tentokrát se diskutovalo o životě ve Staré Roli a problematice této městské části.

Kancelář architektury města plánuje v cyklu KAMjdeme° pokračovat i v dalším roce, a obejít tak postupně všechny městské části.

„Smyslem naší kanceláře je starat se o obraz a hlavně o rozvoj města Karlovy Vary. Abychom to dělali dobře, potřebujeme také Váš názor, protože otázka tvorby města není věcí pouze odborníků, ale také zainteresované veřejnosti, která v něm žije,“ přivítal účastníky setkání ředitel KAMu Petr Kropp. Poté se jeho tým představil a přiblížil veřejnosti svou práci.

Nikdo se nikde neschází

Součástí večera byly hovory o setkávání lidí, během kterých KAM představil k diskusi první možný návrh rekonverze areálu bývalého kina, které se nachází vedle Lidového domu a které by se mohlo přeměnit do podoby komunitního centra. „Komunitní centrum by se mohlo stát středobodem obce a občanů Staré Role, kde se každý den budou setkávat děti, mladiství i senioři, a doplní tak chybějící občanskou vybavenost.“ dodává ke svému návrhu Jan Matoušek z KAMu.

Kancelář architektury města Karlovy Vary vyslechla občany v Rybářích

Střední keramická škola v Karlových Varech dostala nový název

KAM KV° (Kancelář architektury města Karlovy Vary) vykročil mezi lidi a uspořádal v rámci nového cyklu KAMjdeme° první veřejné setkání s občany.

Obyvatelé si stěžovali, že se dnes už nikdo nikde neschází, právě protože městská část Stará Role nemá komunitní centrum. Když už o to některé spolky projeví zájem, neumožňuje jim to většinou finanční náročnost pronájmu vhodných prostorů, například v Lidovém domě.

Revitalizované veřejné prostranství, místo před poštou, místní nepovažují za centrum z důvodu nepřívětivého a pro využívání nepraktického realizovaného návrhu šikmé plošiny náměstí.

Co se (ne)děje ve Staré Roli

Obyvatele Staré Role trápí například to, že z ulice Závodu míru postupně mizí zeleň, nebo že odpadkové koše kapacitně nepostačují. Zástupci učitelů vznesli podnět k vytvoření sportovního zařízení vedle školy a k vybudování nízkoprahového komunitního centra pro mládež, které by sloužilo i jako prevence proti kriminalitě.

Zástupci žáků základní školy by si v této lokalitě přáli skatepark. Velmi ožehavým tématem byla dopravní zátěž na hlavní třídě Závodu míru a především absence bezpečných a smysluplných přechodů pro chodce. Ze strany občanů zaznělo hned několik tipů, kde se špatně přechází dospělým i dětem.

Je zde omezená stávající občanská vybavenost

Areál bývalé Jednoty (dnes COOP), nesplňuje podle připomínek během setkání dnešní potřeby občanů. Většina z přibližně 8 tisíc obyvatel je tak nucena dojíždět za denním nákupem do jiných častí města.

Zajímavým podnětem byl i nápad vytvořit komunitní zahradu, která by v teplých dnech nabízela možnost ke scházení a byla by iniciativou pro vytvoření aktivního společenství obyvatel.  Při diskusi vznikl i konkrétní námět iniciovat jednoduchou oddychovou zónu podél břehu říčky Rolavy.

Ředitel Správy lázeňských parků Miroslav Kučera spolu s KAMem přislíbili aktivní pomoc při realizaci, neboť občany iniciované a společně realizované projekty jsou předpokladem pro kultivování vztahu města a jeho obyvatel.

Spustit audio
autor: Naďa Krásná|zdroj: Kancelář architektury města Karlovy Vary