Co trápí obyvatele Staré Role? KAM naslouchal občanům

Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM) uspořádala druhé veřejné setkání s občany. Tentokrát se diskutovalo o životě ve Staré Roli a problematice této městské části.

Kancelář architektury města plánuje v cyklu KAMjdeme° pokračovat i v dalším roce, a obejít tak postupně všechny městské části.

„Smyslem naší kanceláře je starat se o obraz a hlavně o rozvoj města Karlovy Vary. Abychom to dělali dobře, potřebujeme také Váš názor, protože otázka tvorby města není věcí pouze odborníků, ale také zainteresované veřejnosti, která v něm žije,“ přivítal účastníky setkání ředitel KAMu Petr Kropp. Poté se jeho tým představil a přiblížil veřejnosti svou práci.

Nikdo se nikde neschází

Součástí večera byly hovory o setkávání lidí, během kterých KAM představil k diskusi první možný návrh rekonverze areálu bývalého kina, které se nachází vedle Lidového domu a které by se mohlo přeměnit do podoby komunitního centra. „Komunitní centrum by se mohlo stát středobodem obce a občanů Staré Role, kde se každý den budou setkávat děti, mladiství i senioři, a doplní tak chybějící občanskou vybavenost.“ dodává ke svému návrhu Jan Matoušek z KAMu.

Kancelář architektury města Karlovy Vary vyslechla občany v Rybářích

Střední keramická škola v Karlových Varech dostala nový název

KAM KV° (Kancelář architektury města Karlovy Vary) vykročil mezi lidi a uspořádal v rámci nového cyklu KAMjdeme° první veřejné setkání s občany.

Obyvatelé si stěžovali, že se dnes už nikdo nikde neschází, právě protože městská část Stará Role nemá komunitní centrum. Když už o to některé spolky projeví zájem, neumožňuje jim to většinou finanční náročnost pronájmu vhodných prostorů, například v Lidovém domě.

Revitalizované veřejné prostranství, místo před poštou, místní nepovažují za centrum z důvodu nepřívětivého a pro využívání nepraktického realizovaného návrhu šikmé plošiny náměstí.

Co se (ne)děje ve Staré Roli

Obyvatele Staré Role trápí například to, že z ulice Závodu míru postupně mizí zeleň, nebo že odpadkové koše kapacitně nepostačují. Zástupci učitelů vznesli podnět k vytvoření sportovního zařízení vedle školy a k vybudování nízkoprahového komunitního centra pro mládež, které by sloužilo i jako prevence proti kriminalitě.

Zástupci žáků základní školy by si v této lokalitě přáli skatepark. Velmi ožehavým tématem byla dopravní zátěž na hlavní třídě Závodu míru a především absence bezpečných a smysluplných přechodů pro chodce. Ze strany občanů zaznělo hned několik tipů, kde se špatně přechází dospělým i dětem.

Je zde omezená stávající občanská vybavenost

Areál bývalé Jednoty (dnes COOP), nesplňuje podle připomínek během setkání dnešní potřeby občanů. Většina z přibližně 8 tisíc obyvatel je tak nucena dojíždět za denním nákupem do jiných častí města.

Zajímavým podnětem byl i nápad vytvořit komunitní zahradu, která by v teplých dnech nabízela možnost ke scházení a byla by iniciativou pro vytvoření aktivního společenství obyvatel.  Při diskusi vznikl i konkrétní námět iniciovat jednoduchou oddychovou zónu podél břehu říčky Rolavy.

Ředitel Správy lázeňských parků Miroslav Kučera spolu s KAMem přislíbili aktivní pomoc při realizaci, neboť občany iniciované a společně realizované projekty jsou předpokladem pro kultivování vztahu města a jeho obyvatel.

Spustit audio
autor: Naďa Krásná | zdroj: Kancelář architektury města Karlovy Vary