Chebské dvorky - festival Na ulici 8:2

15. červen 2009

V sobotu vyvrcholil 7. ročník festivalu Chebské dvorky. Jeho program a přístup organizátorů k festivalu inspirovaly Petru Kosovu k následujícímu komentáři.

Festivalů pod širým nebem je na západě Čech několik. Ty největší a především žánrově nejrozmanitější jsou dva: plzeňský Na ulici a Chebské dvorky. Nabídkou vítězí chebský festival. A vede zhruba 8:2. Důvody?

Za prvé je to místo. Cheb i Plzeň zvolily historické centrum města, ovšem zatímco plzeňský festival Na ulici v průběhu let redukoval počet stanovišť, Chebské dvorky stále vyhledávají nová a zajímavá zákoutí, zahrady a vnitřní dvory, kde by bylo možné prezentovat výtvarné umění, pořádat koncerty a divadelní a filmová představení. Pro Chebany a návštěvníky stále objevují skryté půvaby města. V tomto ohledu plzeňský festival zakrněl.

tanec

Bod dvě: využití místních zdrojů. Červnové Chebské dvorky jsou před prázdninami a tudíž mohou spolupracovat se základními uměleckými a také se středními školami. Stále více škol z Chebska - ale letos například to bylo i gymnázium z Německa - nabízí do programu své projekty. Organizátoři vybírají to, co je kvalitní, kladou nároky a ve výsledku je taková spolupráce pro obě strany přínosná. Srpnový festival Na ulici ale také může vyhledávat nové spolupracovníky, chce to jen nápad. Je řada zajímavých sdružení a spolků, které je možné oslovit a dále rozhojnit nabídku o drobnější projekty.

Za třetí jsou to tvůrčí dílny. Plzeň vloni nabízela alespoň divadelní, ale bylo jich ve srovnání s Chebem poskrovnu. Dvorky totiž letos přitvrdily - dílny byly celodenní a pro děti i pro dospělé. Cíl je jasný: návštěvníci festivalu kulturu nejen konzumují; mohou se přímo aktivně podílet na tvorbě.

Dále je tu sekce výtvarné umění. To je v Chebu na prvním místě, jistě, ale loňský pokus Plzně zařadit žánr do programu byl tristní. Pověsit pár obrazů na městské hradby, to nevyžaduje ani invenci, ani námahu. Přitom je v centru tolik koutů pod širým nebem, které by mohly oživit práce studentů, místních výtvarníků, třeba na dané téma...

Diváci v Plzni

Cheb si také poradil v živé propagaci. Pouze pro festival vzniklo sdružení UMSKUP a to pravidelně každý den ve 14:30 živě zvalo na hlavním náměstí na produkce. V Plzni program prostě začne.

Cheb boduje i ve filmech. Plzeň se omezuje na obehrané hity, sem tam nabídne zajímavější film. V Chebu se letos usalašili ve znovuotevřené kavárně a galerii U kamene studenti FAMU, vystavovali a promítali.

Chebské dvorky jsou méně odtažité a zatahují návštěvníky do hry. Například kdo navštíví Galerii 4 a nechá se vyfotit, stává se součástí tabla daného ročníku. Tabla z těch předchozích jsou rovněž vystavena.

To všechno je o stále nových nápadech - a tady Cheb poráží Plzeň na hlavu.

Co ty dva body pro Plzeň? Chebské dvorky trvají 4 dny, festival Na ulici skoro dva týdny, po tu dobu se v centru města něco děje. A pak má "Na ulici" více peněz, takže dosáhne na více atraktivních hostů. Ale toť vše.

Doufejme, že se plzeňský festival Na ulici inspiruje a pohne z místa. Je to nutné. Už proto, že Plzeň kandiduje na Evropské hlavní město kultury a s festivalem počítá. Ve staré podobě by ale jedním z pilířů kandidatury či dokonce titulu být nemohl.

autor: Petra Kosová
Spustit audio