Cheb upravil cestu na Švédský vrch, vybaví ji i osvětlením

16. květen 2018
Cyklostezka v Pavlovicích

Město Cheb dalo upravit cestu na Švédský vrch. Trasa, která je po uzavření lávky přes vlakové nádraží hlavní cestou ze Švédského vrchu do centra, byla zarostlá a nebezpečná. Město ji chce ještě doplnit veřejným osvětlením.

„Upravilo se okolí, vysekala se tráva, vykácely se stromy a křoviny proti garážím. A postupně dojde k dalším úpravám, zejména se obnoví veřejné osvětlení. Panelová cesta jako taková tam zůstane, protože jsme ji zkontrolovali a dá se po ní chodit," řekl starosta Zdeněk Hrkal.

Cesta vede podél železniční tratě. Město už získalo do pronájmu pozemky od Českých drah, po kterých stezka vede, a bude se tak o ně starat samo.

Podle Hrkala bude následovat i úprava chodníku pod viadukty ve Vrázově ulici. Zatím provizorně tam bude jeden chodník rozšířen a bude oddělen od silnic betonovými bloky.

Lávka přes chebské nádraží byla donedávna hlavní spojnicí pro pěší ze Švédského vrchu. Kvůli jejímu havarijnímu stavu ji ale město muselo nejprve uzavřít a nakonec nechat sejmout. Jestli ji někdy v budoucnu nahradí nová, bude záviset hlavně na tom, jestli se podaří získat na stavbu dotace.