Celkem 10 strategických projektů z Karlovarského kraje bude usilovat o získání dotací

15. listopad 2022 12:25

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo první výzvy z operačního programu Spravedlivá transformace na pomoc krajům zasaženým těžbou uhlí. Týká se to i Karlovarského kraje. Ten navrhl 10 strategických projektů. 

Plánované akce by mohly dostat zhruba polovinu financí vyčleněných pro Karlovarský kraj. Celková alokace činí 6,3 miliardy korun. Operační program Spravedlivá transformace (OPST) řídí ministerstvo životního prostředí, které chce spolu se Státním fondem životního prostředí vyhlásit do konce roku celkem pět výzev v každém kraji.

„Po letech příprav nastal první pomyslný start skutečné proměny našeho kraje. Stojíme na prahu transformace a všichni společně se budeme snažit, aby se postupně dařilo nejen díky strategickým projektům, ale i dalším záměrům podpořit malé a střední podniky, inovace, rozvíjet školství, vytvářet nová pracovní místa a ve městech a obcích zlepšovat životní podmínky našich občanů. Zároveň s tím jde ochrana životního prostředí, obnova území po těžbě a přechod na nové zdroje energie,“ popsal krajský radní Patrik Pizinger.

Podle Petra Valdmana, ředitele Státního fondu životního prostředí, bude kromě výzvy určené pro strategické projekty spuštěna ještě výzva pro kraje, které budou následně poskytovat vouchery podnikatelům, inovativní projekty v oblasti oběhového hospodářství.

Cílem podpory je umožnit uhelným regionům řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady spojené se zelenou transformací a plněním klimatických cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, tak jak s nimi členské země EU souhlasily přijetím Zelené dohody pro Evropu. Program je financován z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci.

Mezi 10 strategickými projekty regionu nimi je například Krajský business park Sokolov, Centrum lázeňského výzkumu nebo Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard. Přehled všech projektů z území Karlovarského kraje a další podrobnosti najdou zájemci na webu menimekraj.cz.

autoři: Monika Červená , nkr
Spustit audio