Zprávy v hantecu: Bronzo štronzo Chosého Dvojky ve štatlu

22. únor 2018

V poslední době se rozproudila debata o návratu pomníku Josefa II. do centra Brna. Co si o tom myslí Eda, nám všem sdělil v hantecovém příspěvku Vesele i Vážně o Víkendu. Pro jistotu jsme tentokrát připojili i překlad.

Ve štatlu možná hrknó na sokl sochu Chosého Dvojky, keró kdysik uplacírovali před Nemálskó haciendó. Akorát že véšky se teďka casnujó, eši je to ten nélepčí plac.

 Von Pepek byl betálné řízek, vodpískal robotu a hafo kirchen, na tajňačku rajzoval po rajchu a hrnul nahtec a ve štatlu měl fest fanklub, hlavně mezi Rajchovéma. No a ti mu taky před kilem a dvaceti jařinama nechali na Moraváku ufachčit bronzo-štronzo. Akorát, že po Velký mixně byla sajtna na Habsburky nakrklá, tak nechali Chosého zakopat na jatkách na Křence. Pak byl ešče chvilu  na Poříčí u archálů a nakonec ho véšky upíchli v šaškecu, jako že se zaslóžil o kukajdy.

Von ten sošmen je fest kusanec, no a kvůlivá temu teďka špachtloňfíři meló bóřky, protože štajfové Pepa by čučel až do druhýho štoku Novodurovýho ráthauzu. To taky vytočilo Peťu Hrůšu, keré už měl vygómlé a namalované Dominikánské plac v novátorský šolně.

Von teda jako hlásí, že Pepča byl špicové kingál a že je to fronkovní sošmen, ale tak akorát na ten Moravák, protože před Ráthauzem je to hank a eště malé plac.

Je to nemlich ta samý jak s roló. Eši archáli vo to, kde má Chosé Dvojka kempovat pohrnó sténó bóřenó, tak to bude fertyk tak za dvě pětky járů.

Překlad do češtiny:

Na Dominikánském náměstí v Brně by mohla vyrůst socha císaře Josefa II., která původně stála před bývalým Německým domem. Architekti se ale na vhodnosti nového umístění neshodnou.

Osvícený Habsburk a svérázný císař Josef II., který zrušil nevolnictví a spoustu klášterů, cestoval inkognito po své říši a v českých zemích mluvil s lidmi jejich mateřštinou, měl v Brně svůj velký fanklub, hlavně z řad Němců. Ti mu v 80. letech 19. století postavili monumentální pomník na Moravském náměstí. Nepřečkal však zrod Československa.

Teď má šanci se vrátit. Ne sice na původní místo, ale před Novou radnici.

Památník od Antona Breneka měl pohnutý osud. Hlavně pak jeho 3,7 metru vysoký bronzový protagonista. Jako symbol habsburské moci ho při prvním výročí vzniku Československa roku 1919 strhli čeští legionáři.

Nějakou dobu ležel zakopaný na jatkách v Křenové, pak se dostal do zahrady brněnské fakulty architektury a po rekonstrukci černovické psychiatrie do jejího parku. Josef II. se totiž zasloužil i o zlepšení péče o lidi duševně nemocné.

Památník měl „v kohoutku“ zhruba 9 metrů, a pokud se znovu zrodí, dosáhne k oknu prostředního patra brněnské Nové radnice.

Právě to ale popudilo tvůrce původní studie rekonstrukce náměstí architekta Petra Hrůšu. Ten se přimlouval za návrat sochy už v roce 2005, ale na Moravské náměstí. „Sousoší je nádherné a Josef II. byl velký panovník. Brno si ho určitě zaslouží, ale ne na Dominikánském náměstí a ještě na kopci, což sochu opticky zvětší,“ míní Hrůša.

Související