Znojemské katakomby jsou evropský unikát. Ke stavbě musely stačit jednoduché nástroje: sekáč, mlátek, špičák

20. březen 2024

Systém chodeb dlouhý téměř sedmadvacet kilometrů a čítající až čtyři patra, který se vine v podzemí města Znojma, je historickým unikátem nejen u nás, ale i ve středoevropském měřítku.

Podle nalezených letopočtů se s jeho budováním začalo na přelomu 14. a 15. století. Znojmo bylo tou dobou bohaté město. Vděčilo za to své úrodné půdě, která zaručovala dobrou úrodu vína i dalších zemědělských produktů. Navíc bylo významným obchodním střediskem, protože leželo na důležité obchodní cestě.

Znojemská sklepení tedy sloužila primárně k ukládání surovin, zboží a zásob. Stavební plány se nedochovaly. Možná je to tím, že se chodeb využívalo i při obraně města v dobách války. Tomu nasvědčuje i jejich mimořádně spletitý a nepřehledný systém.

Na stavbě podzemního labyrintu se podíleli nádeníci, dělníci a městská čeleď a na pomoc patrně přišli i havířští odborníci z Jihlavy. Ke stavbě musely stačit jednoduché nástroje: sekáč, mlátek, špičák… Dnes slouží katakomby především turistům, kteří si mohou projít zhruba kilometr dlouhou trasu začínající na Slepičím trhu.

autor: Jitka Škápíková
Spustit audio