Zkracování: Autobusák, zimák, únikovka a další

3. duben 2023

Tentokrát se věnujeme pojmenováním, která bývala delší, ale běžným užíváním se nám srazila jako svetr, který z pračky omylem přihodíme k prádlu do sušičky.

Současná čeština a zkracování slov

Záleží na typu textu. Třeba v odborných textech je mnohem důležitější, aby vyjádření bylo jednoznačné, pochopitelné a nezaměnitelné, než aby bylo krátké. Ale v jiných typech textů často dochází ke zkracování dvouslovných výrazů na jednoslovné. Tomuto postupu říkáme univerbizace. Slovo, které v původním slovním spojení neslo určující význam, je při tomto postupu slovotvorně upraveno většinou pomocí přípony a stane se jednoslovným pojmenováním. A tak pereme v pračce a sušíme v sušičce.

Tato jednoslovná pojmenování patří mezi spisovná a pojmenování prací stroj a sušicí stroj se běžně nepoužívají. Univerbizovaná pojmenování však častěji než ve spisovné češtině najdeme v nespisovném projevu, zejména v oblasti slangu nebo běžné či profesní mluvy.

Nač je hokejová hůl, všichni používají hokejku

U slova hokejka až takový problém není. Slovo má celkem jednoznačný význam. V mnoha případech je však univerbizované pojmenování sice kratší, ale o to méně srozumitelné. Bez znalosti širšího kontextu snadno dojde k nepochopení. Například ve větě: Na rohu ulice stojí dopravák. se můžeme jenom dohadovat, jestli tam stojí dopravní policista, dopravní úřad, nebo zaměstnanec dopravního podniku. Podobně zapeklitá je situace u slov jako kameňák, autobusák, cesťák, zimák, úsporka nebo únikovka. A někdy je význam slova zastřen tak dokonale, že slovo vlastně významem přestane oplývat zcela.

Třeba novotvar účelovka. Toto slovo vzniklo ze slovního spojení účelová kampaň. Ve slovníku cizích slov si můžeme přečíst, že kampaň je bojové úsilí zaměřené ve prospěch něčeho nebo někoho, případně proti něčemu, nebo někomu. Podstatou kampaně je tedy její účel. Nikdo nevede bezúčelnou kampaň. Slovní spojení „účelová kampaň“ je tedy samo o sobě nesmyslné. Zkrácením na účelovku, tedy vypíchnutím zbytečné vlastnosti, toto slovo dotáhlo svoji významovou vyprázdněnost k dokonalosti.

autoři: Růžena Písková , Stanislav Jurík
Spustit audio