Výraz textovat se v češtině zabydluje čím dál víc

26. září 2016

Jazykový koutek dnes uvedeme autentickou větou, která zní: „Já osobně při hodině netextuju, ale většina mých spolužáků jo“. Právě tato věta inspirovala trnto koutek. Co je na ní pozoruhodného, vysvětlí Martin Proše.

Pokud čekáte, že citovaný výrok byl pronesen nějakým nešťastníkem, který nemá hudebně-textařský talent a musí sledovat výklad učitele v hodině, zatímco ostatní spolužáci tajně píší pod lavicí písňové texty, tak se mýlíte. Jestliže si ale sloveso textovat spojujete právě jen s tvorbou písňových textů, pak je vaše povědomí v souladu s našimi dosavadními slovníky spisovného jazyka. Jiný význam neznají. Aspoň zatím ne.

Zřejmě tedy půjde o nějakou novinku. Co se tedy dá pod lavicí textovat jiného než písničky?

Sloveso textovat se v dnešní době začíná uplatňovat jako označení pro psaní krátkých textových zpráv, tzv. esemesek. Ale pokud lépe znáte moderní technologie, tušíte, že rozvoj počítačové a mobilní komunikace se nezastavil u nich, takže textovat se dá použít i pro posílání textových zpráv na četech a vůbec v dalších programech, které umožňují rychlou výměnu zpráv mezi komunikujícími. No a ti z posluchačů, kteří mají nějakou znalost angličtiny, už tuší, že v tomto významu se sloveso textovat začalo v češtině užívat pod vlivem angličtiny. V ní se totiž pro posílání zpráv elektronickou cestou užívá už poměrně dlouho.

A jak se vlastně používá v češtině?

Bývá v tomto významu užíváno jako nezvratné i zvratné, to znamená se zvratnými částicemi se a si, nebo naopak bez nich. Nezvratné je například ve větě režisér s herečkou textoval a potom nás informoval o jejím zdravotním stavu. Teď přijde příklad zvratného užití: o svátcích jsme si textovali jen blahopřání do nového roku.

To nezní nijak komplikovaně, asi bych se nebál takové slovo použít.

Ještě můžeme návodně dodat, že se slovo textovat často chová stejně jako sloveso psát. Ukážeme si to opět na příkladech: „napouštím vanu“, textuje mi Petr. Další příklad: o festivalu jsme si s Václavem Primusem netextovali; další textuje mi Jana z dovolené nebo ještě textoval mi z letiště mobilem. A pokud vám textování přijde převratné, pak byste měli vědět, že velké popularitě se dnes prý těší ještě také obrázkování, to znamená posílání obrázků místo zpráv. Chcete někoho pozvat na kávu? Prostě mu z předdefinovaného seznamu vyberete obrázek kávy, odešlete ho namísto textu a přidáte třeba jen otazník.

autoři: Stanislav Jurík , Martin Prošek
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.