Velká radioporadna: V projektu Oprav dům po babičce doporučujeme předem smluvně ošetřit vztahy v rámci spoluužívání, shodují se odborníci

7. listopad 2023

Uvažujete o tom, že byste požádali o dotace v novém programu Oprav dům po babičce? Přemýšlíte, že byste kvůli tomu převedli svůj dům na děti nebo vnoučata? Nevíte, jaké další dotace můžete získat na úpravu svých bytů a domů, abyste díky tomu ušetřili za energie? A váháte, jestli si tzv. fixovat ceny elektřiny nebo plynu, nebo jestli máte změnit dodavatele? Tak právě to byla témata Velké radioporadny, poslechněte si ji celou!

Oprav dům po babičce je nový produkt, který by měl řešit zejména otázku bydlení a rekonstrukce bydlení pro mladé rodiny s dětmi, které se rozhodnou rekonstruovat starší objekt, který koupily nebo zdědily, a dostaly ho do optimálního stavu tak, aby byly provozní výdaje v budoucnu co nejnižší.

HOSTÉ

  • Katarzyna Krzysztyniak – advokátka
  • Jakub Hrbek – ředitel Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu, Státní fond životního prostředí (SFŽP)
  • Tomáš Horyna – předseda výkonné rady Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE)
  • Jaroslav Synek – člen představenstva České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)

„Není nutné dům zdědit, je možné ho regulérně koupit na volném trhu,“ upřesňuje ředitel sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu ze státního fondu životního prostředí Jakub Hrbek. „Podmínkou je, že se musí jednat o hlubokou rekonstrukci, kde se předpokládá značná úspora,“ doplňuje. Pokud by někdo chtěl třeba jen vyměnit okna nebo dodat solární panely, může si vybrat z jiných produktů, nabízí se například Nová zelená úspora. Zdarma lze získat konzultace a rady v síti krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí.

Bydlení více generací v jednom domě

Program Oprav dům po babičce s sebou nese několik podmínek, na které je potřeba při odkázání nebo zdědění nemovitosti myslet. „Pokud dojde k opravě domu, musejí v něm vlastníci minimálně deset let žít, musí si tedy všichni zúčastnění uvědomit, zda je soužití několika generací v domě únosné,“ upozorňuje advokátka Kateřina Krzysztyniak. Darování domu může být pojištěno několika úkony – třeba tím, že ti, kteří se stanou vlastníky, by měli povinnost se o staré rodiče postarat.

Budovu může vlastnit i více spoluvlastníků, například více dětí. Advokátka doporučuje, aby veškeré dohody mezi spoluvlastníky sepisoval advokát nebo notář. „Stejně tak doporučuji upravit si smlouvou vztahy v rámci spoluužívání, aby do budoucna nedocházelo k rozepřím.“

Cenu energií ovlivňuje geopolitická situace

Zdali porostou ceny elektřiny a plynu v příštím roce, je těžké předvídat. „Cenu ovlivňuje geopolitická situace, kterou nelze moc předvídat, vidíme to teď u izraelsko-palestinského konfliktu,“ říká předseda výkonné rady Asociace nezávislých dodavatelů energií Tomáš Horyna. Podle něj je ale teď vhodná doba ceny fixovat, protože nabídky jsou nejlepší za posledních několik měsíců. „Nebál bych se fixace na dva roky,“ doplňuje.

Někteří vlastníci domu si chtějí zateplení domu nebo položení solárních panelů udělat svépomocí. „Při stavebních opatřeních je možné i za těchto podmínek získat dotaci, solární systém takto dotaci proplatit nelze,“ říká Jakub Hrbek.

Instalace solárních panelů svépomocí je ale riziková, upozorňuje Jaroslav Synek z České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě:

„Konstrukce na střeše je nutná být vždy opatřena zařízením pro ochranu před bleskem.“ Doporučuje obrátit se na kvalifikované osoby, z hlediska stavebního je možné obrátit se na Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, z hlediska návrhu fotovoltaického zařízení asociaci výrobců, případně na nějaké sdružení firem.

Jak vybrat seriózního dodavatele služby

Poznat seriózního dodavatele energie může být komplikované. Tomáš Horyna doporučuje sledovat na hodnocení dodavatele, na to, jak vystupuje vůči svým zákazníkům, jaké má webové stránky, jaké informace sdílí a podívat se i na smluvní dokumentaci, zdali je srozumitelná. To platí i pro dodavatele fotovoltaických systémů nebo dodavatele stavebních prací.

„Udělejte si průzkum spokojenosti ostatních zákazníků na internetu a také se podívejte do aplikace justice.cz, kde je možné najít všechny relevantní informace ohledně dané společnosti z pohledu toho, co zákon vyžaduje.“ Jde o účetní závěrky, informace o základním kapitálu a vlastnické struktuře.

Ve výzvě Nová zelená úsporám se plánuje od příštího roku ve spolupráci se stavebními spořitelnami rozjet zvýhodněné financování. Některým domácnostem by to mohlo pomoci se situací, kdy i při získání dotace nemají dostatek financí na renovaci. „Nové podmínky by mohly být představeny v lednu příštího roku,“ doplňuje Jakub Hrbek.

V celém speciálu regionálních stanic Českého rozhlasu se také dozvíte, jak zažádat o dotace, když bydlíte v bytě nebo v novostavbě. Velkou radioporadnou provází Tomáš Pancíř.

autoři: Tomáš Pancíř , mga
Spustit audio

Související