Velká písmena – účtárna, podatelna apod.

3. prosinec 2018

Psaní velkých písmen není v jazykovém koutku tématem ani novým, ani nečekaným, ale rozhodně má nad ostatními prvenství alespoň v tom, že patří mezi témata oblíbená a vyhledávaná. Třeba v něm dnes potěšíme právě vás. Čeká nás pracovní prostředí a označení typu účtárna, podatelna apod.

Na úvod bychom si určitě měli ujasnit některé související věci. Je třeba zastavit se u pojmu organizační složka instituce. Organizačními složkami se rozumí celá oddělení, úseky apod., tedy oficiálně, úředně zřízené útvary s nějakým konkrétním personálním obsazením, hierarchií nadřízených a podřízených a konkrétní pracovní náplní. V podniku tedy může být samostatné projekční oddělení nebo ekonomický útvar, oddělení statistiky a tak všelijak podobně. U oddělení, úseků apod. můžeme zvolit psaní s velkým či malým písmenem, volba je ponechána na konkrétní instituci.

A jsou „účtárna“ a „podatelna“ také takovými odděleními?

Účtárna a podatelna nebývají názvy oddělení, úseků nebo útvarů, ale spíš jen obecné označení určitých pracovních místností, popř. konkrétně účtárna může fungovat jako neoficiální název nějakého oddělení, které se oficiálně jmenuje třeba Ekonomické oddělení, Ekonomický útvar, úsek apod., nebo jako oficiální název oddělení může fungovat spojení mzdová účtárna. U podatelny bývá dost zřídkavé, aby byla chápána jako samostatný úsek nebo oddělení.   

A co to tedy znamená pro velká písmena? Jak bychom měli účtárnu a podatelnu správně psát?

I když, jak jsme právě řekli, podatelna nebývá chápána jako samostatný úsek nebo oddělení, není to vyloučeno, a tak v některých firemních materiálech, např. v organizačních schématech, seznamech oddělení apod. může figurovat i s velkým písmenem. Někdy se v takových písemnostech, i když poněkud nevhodně, přidávají univerzální opěrná slova, která potom figurují u všech oddělení, takže může vzniknout třeba spojení Oddělení podatelna (s velkým o). Rozhodně bych se ale přikláněl k tomu, aby ve všech textech určených veřejnosti byla psána spíše s malým, např. žádost odevzdejte do podatelny.

A účtárna?

Tam bych psal velké písmeno skutečně jen tam, kde se účtárna dostane do nějakého víceslovného oficiálního názvu, a potom by se velké písmeno psalo podle typu toho názvu. Takže např. kdybychom měli mzdovou účtárnu jako samostatné oddělení, psali bychom Mzdová účtárna (s velkým m a malým ú).   

autoři: Martin Prošek , Stanislav Jurík
Spustit audio