V Sokolově proběhla konference k projektu Asistence prevence kriminality

12. listopad 2018 10:00

Městská policie Sokolov pořádala společně s Ministerstvem vnitra České republiky konferenci mentorů a asistentů prevence kriminality.

Konference s podtitulem „10 let poté“ se účastnili asistenti prevence kriminality z Karlovarského, Ústeckého i Plzeňského kraje. Jednalo se zároveň i o připomenutí, že tento projekt bude za chvíli realizován už 10 let.

Účast přijalo sedm měst a Městská police Sokolov, která konferenci pojala organizačně. Zahájení proběhlo v podobě úvodních slov k projektu, kterých se zhostili: Renata Oulehlová (starostka města Sokolov), Petr Kubis (náměstek hejtmanky pro Karlovarský kraj), Petr Macháček (ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje), Tomáš Koníček (odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR) a zástupkyně Úřadu práce Sokolov Ing. Blanka Jeníková.

Všichni vystoupivší projekt chválili, ale padla i slova na jeho vylepšení do budoucna

Součástí programu byla prezentace Městské policie Sokolov vedená mentorkou Hanou Procházkovou. Své k projektu sdělili i velitelé městských policií měst Rotavy, Karlových Varů, Ostrova a Aše. Odpolední program zajistili hosté z dalších dvou krajů.

V době oběda se o kulturní vložku postarali asistenti prevence kriminality ze Sokolova, kteří si připravili pro své kolegy pěvecké a hudební vystoupení. Catering zajistila Střední živnostenská škola Sokolov a prostory na konferenci byly poskytnuty Městským domem kultury Sokolov. Na konferenci přijelo celkem 80 účastníků. 

autor: nkr | zdroj: Městská policie Sokolov
Spustit audio