V Sokolově byla dokončena rekonstrukce Antonínského mostu

18. září 2017

V Sokolově byla dokončena rekonstrukce Antonínského mostu přes silnici a železnici směrem na Citice. Celková rekonstrukce za více než 10 milionů korun řešila havarijní stav mostu, ze kterého padaly kameny a prosakovala voda na železniční trakční vedení.

Nyní se město začne zabývat případnou rekonstrukcí druhého z mostů, který navazuje na ten již opravený a přes řeku Ohři spojuje cyklostezku mezi Sokolovem a Citicemi s oblastí jezera Medard.

„Ten druhý most v tak havarijním stavu není. Nicméně město Sokolov samozřejmě počítá s tím, že v nejbližších letech přistoupíme i k opravě tohoto mostu. Ještě pořád přemýšlíme nad variantou, že v případě, že bychom tento most opravovali a zavřeli, tak bychom nějakým způsobem cyklistům zabezpečili přejezd," řekl starosta Jan Picka. V úvahu podle něj přichází i zapůjčení provizorního mostu.

Důvodem, proč se nyní město rozhodlo rekonstrukci druhého mostu odložit, bylo mimo jiné i to, aby lidé neměli znemožněn přístup a příjezd do oblasti Medardu dva roky za sebou. Přestože jezero Medard ještě není veřejnosti ke koupání zpřístupněno, jeho okolí se již stalo oblíbeným cílem cyklistů, běžců nebo pejskařů. Někteří lidé dokonce přechod přes most k nelibosti vedení města riskovali i v průběhu samotné rekonstrukce přesto, že k jezeru vedou i další přístupové cesty.

Rekonstrukce mostu začala v dubnu letošního roku po naléhání železničářů, že zchátralá konstrukce již ohrožuje provoz na železnici. Kamenitý povrch na mostě nyní nahradil hladký asfalt a most má i nové zábradlí. To je v místě překlenutí železnice zvýšené.


Antonínské mosty zkracují cestu k jezeru Medard
zdroj: ČTK
Spustit audio