Torzo božích muk v Chebu se dočkalo obnovy

Torzo božích muk v Chebu
Torzo božích muk v Chebu

Z iniciativy městského Nadačního fondu Historický Cheb došlo k obnově další pozapomenuté historické památky. Jedná se o boží muka, která se nacházejí v sousedství cesty za kolejištěm na Švédský vrch.

„Tato pěší trasa se v letošním roce rekonstruuje. Na úpravy vlastní cesty a zeleně v jejím okolí navázal nadační fond obnovou této sakrální památky. Na její existenci nás upozornil chebský patriot, historik Petr Beran, kterému bych chtěl za tento podnět i jeho dlouholetou badatelskou činnost poděkovat,“ řekl místostarosta Michal Pospíšil.  

„Z božích muk se dochovalo pouze torzo v podobě kamenného podstavce. Pan Beran nám však zaslat fotografii dobového akvarelu od Karla Šrámka, takže jsme měli jasnou představu, jak boží muka v minulosti vypadala,“ dodal Pospíšil.  

Obnovená historická boží muka v Chebu

Obnova historických božích muk přišla nadační fond přibližně na 70 tisíc korun. „Došlo k očištění a vyspravení dochovaného podstavce, na který byly umístěny chybějící kamenné části,“ upřesnil Michal Pospíšil. 

Nadační fond Historický Cheb si klade za cíl podporovat ochranu a obnovu kulturních a historických památek ve městě a na Chebsku. K jeho založení vedl roku 2005 počin pana Antona Harta, chebského rodáka a později čestného občana Chebu, který městu daroval 10 tisíc eur.

Město každoročně fondu přispívá částkou 500 tisíc korun. K nejviditelnějším dosavadním počinům nadačního fondu patří například obnova věžních helmic na kostele sv. Mikuláše, vyhlídkového pavilonu na Zlatém vrchu nebo hřbitova zaniklé obce Krásná Lípa.