Stavba nového Dvorského mostu v Karlových Varech bude trvat 14 měsíců

Karlovy Vary se připravují na demolici Dvorského mostu v blízkosti obchodního centra Varyáda. Kontrola totiž ukázala, že je stavba ve špatném stavu.

Práce na novém mostu budou trvat zhruba 14 měsíců, potvrdil námětek primátorky Petr Bursík z ODS: „Ideální předpoklad je, že bychom koncem listopadu mohli mít vybraného dodavatele této stavby. Pak záleží, jaké budou klimatické podmínky, podmínky z hlediska povodí Ohře. Tam do toho vstupuje několik faktorů, ale předpokládám, že v nejzazší variantě by mohlo to snášení mostní konstrukce začít koncem ledna, nebo v polovině února.“

Náklady na vybudování nového mostu se dle odhadů budou pohybovat kolem 100 milionů. Vedení města se proto bude snažit získat také finanční prostředky z dotačních titulů.