Staří lidé končí v domovech pro seniory často zbytečně

4. červenec 2015

Často zbytečně končí v léčebnách a v domovech pro seniory stovky nemocných a nesoběstačných starých lidí, kteří už se o sebe nezvládnou postarat a čas na ně nemají ani jejich příbuzní. Mnohdy žádají o umístění do ústavu jen proto, že nemají tušení o nabídce pečovatelské služby - profesionálů působících v terénu.

Pečovatelé pomáhají důchodcům, aby mohli zůstat co nejdéle doma, v kruhu svých blízkých. Neprávem jsou někdy vnímáni jako ti, kteří zajišťují jen rozvoz obědů, nákup nebo úklid domácnosti.

„Podle zákona o sociálních službách nabízí pečovatelská služba mnohem víc. Aby mohl senior zůstat ve svém domácím prostředí, když je odkázán na pomoc jiných. Optimální je zkombinovat pečovatelskou službu s domácí zdravotní péčí, která je v našem kraji rovněž poměrně dobře dostupná a rozvinutá, říká náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Miloslav Čermák.

Podle něj je třeba pokračovat v tom, aby se pečovatelská služba postupně přizpůsobovala konkrétním požadavkům klientů. Tedy aby například pracovala do večerních hodin a více se soustředila na konkrétní úkony v péči o seniory.

Karlovarský kraj schválil už v roce 2006 záměr rozvoje sociálních služeb, podle kterého budou do domovů pro seniory zřizovaných krajem přijímáni jen klienti, kteří vyžadují celodenní odbornou péči a jsou těžce nebo úplně odkázáni na závislí na pomoci pečovatelů.

Pečovatelská služba byla při udělování dotací na rok 2015 zařazena mezi služby s vysokou prioritou. Celkem bylo na její zajištění na území Karlovarského kraje v roce 2015 poskytnuto ze státního rozpočtu a z rozpočtu kraje přes 27 milionů korun. Pečovatelskou službu v regionu zajišťuje celkem 20 organizací.

autor: Směna ČRo Plzeň
Spustit audio