Sociální služby v Karlovarském kraji se letos potýkají s nedostatkem financí. Situace je kritická v celé republice

Pečovatelská služba v domácím prostředí
Pečovatelská služba v domácím prostředí

Na financování sociálních služeb letos vyčlenilo Ministerstvo práce a sociálních věcí necelých 18 miliard korun. Podle zástupců krajů na pokrytí těchto služeb chybí ale zhruba 3 miliardy korun.

Domovy pro seniory, azylové domy nebo sociálně aktivizační služby. To vše spadá do sítě sociálních služeb, které zajišťují jednotlivé kraje. Situace ohledně nedostatku financí na jejich provoz je u některých organizací natolik vážná, že uvažují o zásadním omezení služeb. Jako například karlovarské centrum pro dítě a rodinu Valika.

„Budeme muset snížit počet úvazků podle propočtů asi o jednoho pracovníka. Už teď jsme zahájili kroky, abychom tu situaci nějakým způsobem vyřešili, takže všem terénním sociálním pracovnicím byla snížena mzda. V současné době o tři tisíce korun,“ řekl Petr Najman z Centra pro dítě a rodinu Valika.

Na svůj provoz letos organizace Valika získala zhruba o 700 tisíc korun méně než v roce předchozím. I přes to dál poskytuje své služby, potvrdil ředitel centra Petr Zmuda. „Máme tým sociálních pracovníků, při čemž každý aktivně pracuje s 10 až 12 rodinami, se kterými máme uzavřenou smlouvu o spolupráci. Sociální pracovník pravidelně dojíždí do rodiny a pomáhá ji řešit běžné záležitosti,“ popsal ředitel organizace její náplň práce.

Organizace Valika patří mezi zhruba 80 poskytovatelů sociálních služeb v Karlovarském kraji, kteří se v letošním roce potýkají s nedostatkem finančních prostředků

Poskytovatelé sociálních služeb fungují na základě takzvaného vícezdrojového financování.„Poskytovatel sociální služby má finanční prostředky od klientů, pojišťoven a z příspěvku na péči v případě, že jde o pobytovou službu. Tyto finanční prostředky si sečte, co mu chybí, žádá na dofinancování. Tomu se říká vyrovnávací platba, která je od státu, od krajů, popřípadě od obcí,“ popisuje financování sociálních služeb náměstek hejtmanky Petr Kubis.

Hlavním zdrojem financí jsou pro služby ale dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí. To letos krajům vyčlenilo o zhruba 3 miliardy korun méně, než je pro zajištění služeb potřeba. „Vláda navýšila finanční prostředky v tarifech. To znamená, že nám poslala finanční prostředky, kde už nejsou zohledněny dvě procenta v tarifech. Další věc je, že navýší rizikové příplatky pracovníkům v sociálních službách a příplatky za směnnost. To jsou další peníze, které krajům chybí. Je dobře, že se přidaly peníze lidem v sociálních službách, nicméně když snížím tarify, musím ty peníze také poslat. V současné době chybí Karlovarskému kraji 184 milionů korun,“ řekl Kubis.

Kromě prostředků od státu přispívají na provoz sociálních služeb kraje z vlastního rozpočtu

Například právě Karlovarský kraj letos vyčlenil 50 milionů korun a z nich zatím rozdělil necelou polovinu, dodává Petr Kubis. „V průběhu roku nám služby pošlou zprávy, jak na tom jsou. Pokud někdo bude ve ztrátě a bude ji predikovat do konce roku, tak kraj by mohl tu ztrátu nějakým způsobem dorovnat, ale pouze z těch peněz, které má k dispozici.“

Dofinancování sociálních služeb v polovině roku ale podle Petra Najmana z centra Valika hospodaření spíš komplikuje: „Každoročně to dofinancování bývá, ale je to tak, že se musí administrovat, musí ho schválit zastupitelstvo kraje, takže my se reálně k těm penězům dostaneme třeba až v září, říjnu. Velmi špatně se s tím plánuje.“

O dodatečném získání finančních prostředků aktuálně jedná hejtmanka Karlovarského kraje s premiérem a zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí.