Sloveso textovat získalo nový význam díky mobilním telefonům

11. duben 2022

Když se v dnešní době řekne „textovat“, vybaví se vám spíš psaní textů, nebo elektronických textových zpráv? Možná vás napadne obojí.

Sloveso textovat patří mezi slovesa, u kterých došlo k obohacení významu. Ve starších slovnících je u něj zachycen význam „sestavovat nebo sestavit text“, třeba textovat zákon, tedy jaksi formulovat ho, a dále ještě význam „vykládat nebo vyložit text“. Ten první význam je v současné češtině stále živý, a to zejména v oblasti hudby, kde označuje právě psaní písňových textů. S významem vykládání textu se už prakticky nesetkáme. Nás ale nejvíc zajímá jeden význam nový – „psát textové zprávy“.

Jak vyplývá z toho, že slovo textovat je zachyceno už ve starších slovnících, není výraz v češtině novinkou, jen se u něj ustálil další, nový význam. Inspiračním zdrojem pro něj ale byla zřejmě angličtina, kde se také používá sloveso to text s týmž významem. Proto se i v češtině dnes setkáváme s větami jako zamilovala jsem se po smskách – Honza mi pořád textoval nebo včera jsem si celé odpoledne textoval s redaktorem místních novin; na poradě si jedna kolegyně s druhou pod stolem pořád textuje a podobně.

Význam posílání textových zpráv je u slovesa textovat nový a zároveň ale už tak ustálený a běžný, že bychom ho už asi neoznačili za neotřelý nebo inovační. Zkrátka vžil se velmi rychle, tak jak rychle se vžil způsob elektronické komunikace, kterou označuje.

Jak přibývá technických možností elektronické komunikace a esemeskám konkurují nejrůznější internetové messengery, chatovací aplikace apod., ubírá to i v „komunikaci o elektronické komunikaci“ slovesu textovat životní prostor. Kdo komunikuje přes internetové aplikace, řekne spíš napiš mi přes... a připojí název příslušné komunikační platformy. V nejmladší generaci jsou tyto způsoby komunikace přednostní a esemesky se využívají zcela menšinově, pokud vůbec, a nejmladší generace v tom už zdaleka nezůstává samotná.

Upadne textování v zapomnění?

Není to vyloučeno, záleží na vývoji techniky. Minimálně může dojít k tomu, že se bude užívat jen menšinově oproti jiným výrazům nebo obratům. Každopádně to ale nebude první ani poslední jazykový prostředek, který projde tímto vývojem. Bude určitě zajímavé to nadále sledovat.

autoři: Martin Prošek , Stanislav Jurík | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...