Senior kluby, senior centra nebo senior pointy. Co na ně říká současná čeština?

4. duben 2022

Každý zná slovo senior jako podstatné jméno označující pamětníka, dříve narozeného člověka, popř. nestora v nějaké společenské, profesní nebo podobné skupině.

Ne každý si ale možná povšiml, že v současné češtině se poměrně nově slovo senior používá i ve funkci nesklonného přídavného jména. Pro příklad nemusíme chodit daleko. Právě v Plzni, stejně jako v mnoha jiných českých městech funguje služba senior taxi nebo senior expres, tedy taxislužba pro seniory.

Tradiční přídavné jméno seniorský se v označení těchto služeb neujalo, a to nejen v západních Čechách. Bude to zřejmě vlivem angličtiny, kde je běžné, že postavíte-li dvě podstatná jména vedle sebe, první nabývá funkci přídavného jména. Spojení tohoto typu se v češtině objevují ne úplně okrajově, o mnohých jsme v jazykových koutcích už mluvili. Pokud jde o ty seniory, nemusíme ostatně zůstat jen u senior taxi. Existuji třeba také senior pointy, tedy kontaktní místa určená seniorům, tady je angličtina jako inspirační zdroj jasně patrná. Některé kluby důchodců se dnes také označují jako senior kluby, existují také senior centra, senior fitnesy apod. Takže senior jako nesklonné přídavné jméno rozhodně není zcela okrajová záležitost.

Seniorské kluby vyšly z módy?

Úplně ne, najde se třeba Seniorský klub dobré pohody, Klub seniorských aktivit atp. V angličtinou neinspirovaných názvech jsou pak časté třeba konstrukce s 2. pádem: klub seniorů, klub aktivních seniorů apod. Přídavné jméno seniorský se nadále užívá v těch tradičních významech věkových sportovních kategorií: zápasy seniorského celku na MS, seniorský národní tým, seniorský rekord. A samozřejmě se užívá jako obecně vztahové přídavné jméno k podstatnému jménu senior ve významu „dříve narozený“: v jeho fejetonech se objevuje téma seniorského věku, vyjednáváme s politiky za celou seniorskou populaci, umělkyně aktivně tvořící i v seniorské životní etapě.

Přídavné jméno seniorní reprezentuje další, nový význam slova senior a jeho odvozenin. Přišel z angličtiny a týká se profesí. Slovo senior ve spojení s dalším podstatným jménem tam znamená „samostatný, profesně pokročilý, zkušený“. Třeba senior accountant je „samostatný účetní“. Do češtiny se to anglické senior u profesí dnes často převádí mechanicky a vznikne spojení s nám už známým nesklonným přídavným jménem senior: senior účetní. Tomuto vyjádření konkurují konstrukce s nově vytvořeným přídavným jménem seniorní: seniorní účetní.

autoři: Martin Prošek , Stanislav Jurík | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio