Pylové zpravodajství

Dominantní alergeny: trávy, obiloviny, kopřiva, lípa, šťovík, jitrocel, merlíkovité, plísně

V uplynulém týdnu se v ovzduší objevovalo středně velké množství pylových alergenů. Stále jasně dominoval pyl trav.

Nejhojnější byla pylová zrna téměř nealergizující kopřivy, v nižším počtu se objevovala pylová zrna lípy, jitrocele a šťovíku. Postupně přibývá pylu merlíkovitých a spor plísní. Ostatní vzdušné alergeny se objevovaly jen v nevýznamném počtu.

Ani v dalším období nedojde k žádné významnější změně ve spektru vzdušných pylových alergenů. Vedle pylu trav se na alergických potížích může podílet také pyl jitrocele, šťovíku, lípy a merlíkovitých.

Dlouhodobě bude narůstat koncentrace spor vzdušných plísní, především rodu Cladosporium, a pylu kopřivy.

autor: Ondřej Rybníček, Česká pylová informační služba