První ročník ankety Zdravotník Karlovarského kraje má své vítěze

4. prosinec 2017
Karlovarský kraj letos vyhlásil první ročník ankety o nejlepší lékaře a sestry

V sobotu 2. prosince se v prostorách Městského domu kultury v Sokolově uskutečnilo slavnostní vyhlášení ankety Zdravotník Karlovarského kraje 2017. Ceny vítězům předala hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová spolu s radními.

Do ankety bylo možné nominovat zdravotníky, kteří poskytují své služby na území Karlovarského kraje, a to v nemocnicích, privátních ambulancích, lázních i ostatních zařízeních.

„Naší snahou je vyzdvihnout a ocenit nelehkou práci a nasazení těch, kteří dennodenně pomáhají zachraňovat lidské životy a starají se o zdraví našich obyvatel. Dělají to mnohdy na úkor svého volného času s vypětím všech sil. Nejenom oceněným, ale všem našim zdravotníkům patří mé velké poděkování,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová.

Na krajský úřad bylo doručeno celkem 159 hlasovacích lístků. „Rád bych poděkoval všem, kteří nám zaslali nominace. Vybrat vítěze nebylo rozhodně jednoduché, protože v našem regionu máme celou řadu zdravotníků, kteří jsou vysoce erudovaní a svou práci vykonávají opravdu skvěle. Věřím proto, že si anketa získá svou tradici a v příštím roce budeme moci ocenit další osobnosti z oblasti zdravotnictví,“ dodal krajský radní Jan Bureš.

Během slavnostního večera byli vyhlášeni držitelé ocenění ve čtyřech kategoriích a další osobnosti z oblasti regionálního zdravotnictví obdrželi od hejtmanky mimořádné ceny. Pro přítomné v sále byl připraven bohatý kulturní program, v němž nechyběla hudební a taneční vystoupení skupin Ajn Kesl Buntes, Mirákl nebo zpěváka Martina Maxi.

Přehled vítězů ankety Zdravotník Karlovarského kraje 2017:

1. Kategorie: Lékař
MUDr. Oldřich Vastl st. - primář ortopedického oddělení v Nemocnici Sokolov
Oceněn za dlouholetou vysoce odbornou činnost v oboru ortopedie, rozvoj operativy a profesionální přístup k pacientům.

2. Kategorie: Zdravotní sestra
Martina Kalendová - vrchní sestra ARO v Nemocnici Sokolov
Oceněna za mimořádné organizační schopnosti a odborné znalosti, školící činnost, zajišťování zdravotnické pomoci při nejrůznějších akcích a obětavý a empatický přístup k pacientům.

3. Kategorie: Zdravotník
Pavel Benda - zdravotník v Domově pro seniory v Kynšperku nad Ohří
Oceněn za dlouholetou profesionální péči o seniory, zodpovědný a přitom přátelský přístup ke klientům a ochotu jim vždy pomoci.

4. Kategorie: Řád bílého pláště
In memoriam - MUDr. Ivana Jarošová - bývalá primářka ARO v Nemocnici Ostrov
Oceněna za mimořádné zásluhy v rozvoji následné intenzivní péče a vybudování v republice naprosto ojedinělého oddělení, které dodnes pomáhá pacientům se i přes nepříznivé prognózy vrátit zpět do běžného života.

Mimořádné ocenění hejtmanky:

MUDr. Ondřej Farka - pediatr, alergolog, imunolog v Chodově, Kraslicích a Sokolově
Oceněn za dlouholetou profesionální práci pediatra a rovněž alergologa, empatický přístup k dětským pacientům a jejich rodičům a provozování dnes již bývalého klubu alergiků a astmatiků.

MUDr. Marek Veinfurt - internista v Karlových Varech
Oceněn za vysoce odbornou práci v interním oboru a obětavý přístup k pacientům.

MUDr. František Matějovič - internista a gastroenterolog v Nemocnici Cheb
Oceněn za dlouholetou profesionální práci v oboru gastroenterologie, významnou činnost v oblasti prevence rakoviny, zejména pak v propagaci screeningového programu kolorektálního karcinomu.

Dagmar Zunová - bývalá vedoucí laboratoře v Nemocnici Cheb
Oceněna za celoživotní odbornou činnost v laboratoři.

Bc. Miroslava Korseltová - vrchní sestra interního oddělení v Nemocnici Cheb
Oceněna za dlouholetou vysoce profesionální práci zdravotní sestry, obětavý a laskavý přístup k pacientům a snahu o zajištění odpovídajících pracovních podmínek pro zdravotnický personál a zvýšení prestiže jeho povolání.

Spustit audio
autor: Směna ČRo Plzeň