Prodejci na filmovém festivalu šidili méně než v předešlých letech

Česká obchodní inspekce kontrolovala plovoucí bary na Vltavě. S inspektory vyrazil na vodu reportér Martin Pokorný
Česká obchodní inspekce kontrolovala plovoucí bary na Vltavě. S inspektory vyrazil na vodu reportér Martin Pokorný

Česká obchodní inspekce (ČOI) se během konání Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech zaměřila na dodržování zákonů při nabídce a prodeji zboží. Inspektoři provedli 117 kontrol a v 56 případech zjistili jejich porušení.

„Nejčastěji prodejci nedodrželi správné míry nápojů a hmotnosti pokrmů. Oproti roku 2017, kdy k rozdílům v předražení docházelo u každé druhé kontroly a bylo až v desítkách korun, došlo v letošním roce ke zlepšení. Až na vzácné výjimky dosahovaly rozdíly v předražení několik málo korun,“ říká ředitel regionální ČOI Jan Řezáč.    

Česká obchodní inspekce se v minulém týdnu zaměřila na obchodníky, kteří využili vysoké návštěvnosti Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. ČOI provedla 117 kontrol a porušení právních předpisů zjistila ve 48 procentech. Nejvíce prodejci porušovali zákon o ochraně spotřebitele. Jednalo se především o nedodržení míry nápojů a hmotnosti pokrmů. Ve dvou případech inspektoři zaznamenali předražení až o 100 korun.

V jednom případě nebyla spotřebiteli dolita čtvrtina nápoje a nedodána polovina pokrmu. Ve druhém případě provozovatel nedodržel hmotnost pokrmu. Další významnější předražení, které se týkalo nepřesné míry alkoholického nápoje, bylo v hodnotě 50 korun. Ostatní předražené nákupy dosahovaly jednotek korun.

Další porušení se týkala nápojových a jídelních lístků, které byly pouze v cizím jazyce. Dále spotřebitel nebyl řádně seznámen s cenou či mírou nápojů nebo na provozovně chyběla úředně ověřená měřidla a cejchované sklo.

Inspektoři kontrolovali také podávání alkoholu mladistvým

Ve spolupráci s ústeckým a libereckým inspektorátem ČOI bylo během festivalu provedeno několik kontrol zaměřených na prodej alkoholu mladistvým. Ve třech případech byl mladistvému alkohol prodán. Ve dvou případech se jednalo o prodej tvrdého alkoholu a v jednom případě o míchaný nápoj Spritz.

Inspektoři ČOI na místě uložili 32 pokut v celkové výši 67 tisíc korun. Dalších 24 případů bude řešeno v rámci správního řízení. 

Česká obchodní inspekce dlouhodobě monitoruje dodržování právních předpisů na jednotlivých ročnících Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. V porovnání s rokem 2017, vyhodnotila chování prodejců na letošním MFF příznivěji, jelikož v minulém roce procento zjištění přesáhlo 60 procent.

V letošním roce to bylo necelých 48 procent. Nedodržení míry nápojů a hmotnosti pokrmu, až na výjimky, dosahovaly jednotek korun. V roce 2017 se inspektoři s předražením setkávali častěji, a to u každé druhé kontroly, rozdíly byly až v desítkách korun.