Obecná pravidla soutěží na Facebooku

12. prosinec 2020

Pořadatelem soutěží na Facebook stránce Český rozhlas Karlovy Vary, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Zítkova 3, Karlovy Vary, 360 01 (dále jen jako „Pořadatel“).

Žádná ze soutěží inzerovaných na Facebook stránce Český rozhlas Karlovy Vary není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook, nijak s ní nesouvisí a tudíž za ni firma Facebook nenese žádnou odpovědnost.

Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 15 let s trvalým pobytem v České nebo Slovenské republice.

Do soutěže se nemohou zapojit zaměstnanci Českého Rozhlasu.

Na výhry není právní nárok a nejsou soudně vymahatelné. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky či výhry soutěže i v jejím průběhu, nebo soutěž zcela zrušit bez náhrady.

Soutěžní mechanismus

 • Pro zapojení do soutěže je nutné splnit podmínky, uvedené v textu konkrétního soutěžního příspěvku na stránce www.facebook.com/rozhlasvary. Při nesplnění těchto podmínek může být účastník ze soutěže vyloučen.
 • Podmínkami účasti v soutěži může být: připojení komentáře k soutěžnímu příspěvku, "lajkování" stránky či soutěžního příspěvku, případně "lajkování" fotografií z galerie apod.
 • Pokud je podmínkou v soutěži zveřejnění komentáře u příspěvku, je do soutěže zařazen vždy pouze jeden komentář od jednoho uživatele. Případné další komentáře stejného účastníka soutěže nebudou do soutěže zařazeny.

Vyhlášení a vyrozumění výherců

 • Termín konání soutěže je vždy uveden v daném příspěvku. Termín ukončení je brán vždy jako “včetně” soutěžit je tedy možno do půlnoci uvedeného data. Zařazení účastníků, kteří nedodrží termín ukončení soutěže, je zcela na zvážení pořadatele.
 • Mechanismus výběru výherců určuje pořadatel (Losování, výběr nejzajímavějších komentářů, fotografií atd...).

 • Vyhlášení výherců proběhne vždy do dvou pracovních dnů od ukončení soutěže, pokud není v soutěžním příspěvku uvedeno jinak.
  Jména výherců budou pořadatelem zveřejněna v komentáři u soutěžního příspěvku. Výherci budou informováni také ve zprávě na Facebooku (případně v odpovědi na jejich soutěžní komentář, pokud zasílání zpráv neumožňují).
 • Doručení výhry bude realizováno (pokud není u soutěžního příspěvku uvedeno jinak) zasláním Českou poštou. Účastí v soutěži souhlasí soutěžící s tím, že může být v případě výhry vyzván k poskytnutí poštovní adresy pro zaslání ceny.
 • Tuto adresu musí v odpovědi na zprávu s oznámením výhry zaslat nejpozději do 24 hodin od vyzvání, jinak cena propadne.
  Adresa slouží pouze pro jednorázové zaslání výhry a nebude s ní jinak nakládáno.
 • Pokud není u soutěže uvedeno jinak, výhry není možné osobně vyzvedávat v sídle pořadatele.
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.