Nový projekt spolku Bludiště pomůže lidem získat lepší uplatnění na pracovním trhu

Tříletý projekt Zpět do práce
Tříletý projekt Zpět do práce

Tříletý projekt Zpět do práce je zaměřený na mladé rodiny a na lidi předdůchového věku. Organizátoři vybrali právě tyto dvě skupiny jako nejvíc rizikové v našem regionu. Přihlásit se do něj tedy můžou rodiče dětí do 15 let a lidé starší 54 let.

„Jistě dáte za pravdu tvrzení, že hlavně ženy po rodičovské dovolené, nebo samoživitelky narážejí na problém rozsahu pracovní doby, ale i umístění dětí do mateřské školy. Starším lidem zase chybí odvaha učit se novým věcem, držet krok s dobou nebo zcela změnit svou dosavadní profesi.“ Program chce právě těmto skupinám lidí pomoc zvýšit jejich kredit na současném trhu práce,“ řekla manažerka projektu Zuzana Týnková.

„Každému zájemci bude vytvořen Osobní plán rozvoje, který bude vycházet z individuálních potřeb, zájmů a bude respektovat osobnost uchazeče“, doplňuje Zuzana Týnková. Na základě tohoto plánu si pak každý účastník projektu vybere konkrétní aktivity pro svůj rozvoj a vzdělávání. To mu umožní například rekvalifikační kurzy, motivační semináře nebo i poradenské činnosti.

Tříletý projekt Zpět do práce

Do projektu se můžou zapojit jednak lidé, kteří práci hledají, ale i ti, kteří o změně zaměstnání teprve uvažují. Zájem o účast na projektu Zpět do práce ale projevili i zaměstnavatelé z celého Karlovarského kraje, kteří by díky této spolupráci mohli najít nejvhodnější kandidáty na volné pozice. Na první společný workshop dorazili i někteří starostové.

Jako například starosta obce Hory Milan Pokorný: „Jednak mě k tomu nutí situace, která je na trhu pracovních sil. To znamená, když potřebuji například udělat 5 metrů obrubníku, tak nikdo není. A proto jsem tady, abych získal nějaké možnosti, jak načerpat ty lidi pro práci na obecním majetku.“

Tříletý program Zpět do práce je financován z dotačních programů evropské unie a také Ministerstvo práce a sociálních věcí. I když se v posledních měsících dostala nezaměstnanost na nejnižší hodnoty, získat kvalitní a odpovídající pracovní pozici je stále problém. O projekt je proto v Karlovarském kraji velký zájem.

Tříletý projekt Zpět do práce