"Nevnucujte svůj názor druhým," vzkazuje rabín ženám bojujícím za rovnoprávnost

25. květen 2013

Židovky v Jeruzalémě úspěšně pokračují v boji za právo svobodně se modlit na nejposvátnějším místě judaismu, u Zdi nářků. Ortodoxní judaismus je v tom značně omezuje, a to vadí nejen ženám, ale i liberálním židům v diaspoře. Boj židovek má už první výsledky, ale i negativní reakce.

Izraelské bojovnice za rovnoprávnost v modlení u jeruzalémské Zdi nářků dosáhly významného vítězství. Ultraortodoxní předpisy jim zakazují modlit se nahlas nebo používat modlitební šál talit. Členky hnutí s názvem Ženy Zdi nářků se tak každý měsíc u Zdi modlí u příležitosti novoluní. Donedávna vždycky čelily zásahům policie, která jim zabavovala tality a zatýkala je. Koncem dubna jim však dal po jednom zvlášť vyhroceném incidentu za pravdu soud: rozhodl, že hlasité modlitby žen ani jejich tality nepředstavují provokaci ani porušení zvyklostí a ženy se smějí u Zdi modlit stejným způsobem jako muži.

Poslední novoluní Roš chodeš byl první příležitostí, kdy se ženy mohly u Zdi pomodlit bez zábran. Ultraortodoxní židé jim však připravili nepříjemné překvapení, jejich školy vyslaly ke Zdi tisíce studentů i studentek, aby protestovali proti ženám, které se nemodlí podle jejich pravidel. Házeli po nich nejrůznější předměty, uráželi je, plivali na ně a zranili i dva policisty. Policie tak poprvé zatýkala někoho jiného než ženy.

Rabín Zdi nářků Šmuel Rabinovic byl incidentem rozhořčen a vyzval ženy, nikoli násilníky, aby se přestaly modlit po svém a „vnucovat svůj názor druhým“.

Ultraortodoxní židé poslouchají agitaci ve prospěch náboženské strany Šas

Existuje však už vládní plán na řešení neúnosné situace. Navrhuje rozšířit ženskou sekci o část zdi, která se nalézá v sousedním archeologickém parku a rozdělit celou zeď na mužskou, ženskou a smíšenou část, kde se bude moci každý modlit, jak chce. S návrhem souhlasily všechny větve judaismu. Objevil se však nový odpůrce, archeologové. Podle nich je návrh zcela nepřijatelný, protože rozšíření modlitební části Zdi by zničilo jediné historické místo, kde si může návštěvník udělat přesný dojem o zničení Druhého židovského chrámu Římany v roce 70 našeho letopočtu. Ženy Zdi by se také raději modlily ve stávající ženské části.

Boj za rovnoprávnost u Zdi nářků tak pokračuje a dál bude zřejmě docházet i ke střetům žen s ultraortodoxními židy. A nejen to. Tento týden pomaloval neznámý vandal zdi domu jedné aktivistky nadávkami a výhrůžkami útoků.

autor: gzb
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.