Nepřeceňujme, ale nepřehlédněme...

14. leden 2002

Minulý týden ve čtvrtek vzaly za své úvahy o zrušení lůžkové části psychiatrického oddělení Nemocnice s poliklinikou v Klatovech,konstatuje v komentáři Jiří Tomáš Blažek. Okresní úřad Klatovy sice pozdě, ale nakonec Pán Bůh zaplať, rozhodl o zachování oddělení v současné kapacitě a objemu poskytované péče.

Ostatně nic jiného v srpnu tohoto roku veřejnosti neslíbil, když jeho představitelé a nové vedení nemocnice namluvili do novinářských diktafonů ujištění, že žádné oddělení nemocnice se rušit nebude a zdravotnická péče nebude umenšována. Nebyl to novinářský, politický a lékařský humbuk, jak se dění v posledních dnech před zrušením tohoto záměru snažilo v pátek novinářům podložit vedení referátu zdravotnictví okresního úřadu. O zrušení psychiatrických lůžek nezačali uvažovat novináři, politici či lékaři; jako realistický krok k zlepšení hospodaření nemocnice to zcela vážně navrhovalo vedení nemocnice. Nebyli to novináři, politici, ani lékaři, kteří by v dobřanské léčebně jednali o možnosti přesunutí psychiatrických pacientů ze spádové oblasti Klatovska a nebyli to oni, kdo navrhovali možné termíny výpovědí pro klatovské lékaře a sestry. S těmito záměry seznamovalo postupně veřejnost vedení nemocnice. Teprve potom, když si tato veřejnost uvědomila, že jde o zásadní a zlomové počínání, začala veřejnost dokládat, že jde o úvahy zcela nekompetentní. Teprve tehdy se do věci vložili samotní lékaři, dále novináři, jeden politik a nakonec i pacienti.

Samotný problém totiž není ani trochu politický, je pouze a výsostně problémem věcným, odborným, ovšem též občanským, nepřehlédněme. A zde selhalo jak vedení nemocnice, tak jeho nadřízení, když vůbec dovolili, aby o něčem takovém byla na stránkách novin vedena vážně míněná diskuze. Jde o věcnost a odbornost, kterou svými odsudky návrhu museli do Klatov importovat uznávané kapacity v oboru ? předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP Prof. MUDr. Jiří Raboch DrSc. a Doc. MUDr. Jiří Beran, Csc., přednosta psychiatrické kliniky FN v Plzni. Profesor Raboch konstatuje, že takové rozhodnutí (zrušení lůžek) by bylo v naprostém rozporu s koncepcí oboru psychiatrie, když tato konstatuje, že jedním z největších problémů psychiatrie v České republice je naprostý nedostatek akutních lůžek umístěných ve všeobecných nemocnicích. Jejich nezastupitelnou úlohu potvrzuje i docent Beran, když píše, že ?Zrušení psychiatrického oddělení by ? vedle jiných negativních důsledků ? bylo nepochybným ohrožením právě těch pacientů, u nichž jsou vedle akutních somatických obtíží i akutní poruchy psychické. Pro nemocnici a její představitele by pak z tohoto stavu mohly plynout nepříjemné důsledky, například forenzního rázu?.

zdravotní sestra

Dodejme jen, že psychiatrie patří k nejvytíženějším a dobře hospodařícím oddělením klatovské nemocnice, že dle statistik Světové zdravotnické organizace je počet psychických onemocnění prudce narůstající a v roce 2020 bude v úmrtnosti soupeřit s kardiovaskulárními chorobami, a to i na Klatovsku. Na závěr nepřehlédněme významnou pomoc jmenovaných odborníků, nepřehlédněme korektnost a pomoc regionálního tisku, nepřehlédněme také fakt, že bohužel jediným politikem, který se proti záměru veřejně postavil byl poslanec Milan Ekert, ale také to důležité, že se konečně probudili sami občané. Nejde o žádné vítězství jednoho nad druhým, to jen ve věci psychiatrie zvítězil rozum. Vše je nakonec tak, jak bylo a být má. Obecně tak znovu platí, že s nekompetencí sice bojovat lze, ale bylo by ošidné přecenit jakýkoliv, tedy i tento dílčí úspěch.

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.