Nemocnice v Ostrově nabízí službu domácí umělé plicní ventilace

Spirometrie (ilustrační foto)
Spirometrie (ilustrační foto)
Ostrovská nemocnice nabízí pacientům projekt domácí umělé plicní ventilace (DUPV). Tato služba slouží lidem, kterým částečně nebo úplně v domácím prostředí nahrazuje spontánní dýchání.

Speciální přístroj je jen o něco větší než tlustá kniha. Částečně nebo úplně nahrazuje spontánní dýchání, navíc v domácím prostředí.

Ostrovská nemocnice tuto službu poskytuje jako jediné zařízení v Karlovarském kraji a sedmé v Česku. Součástí péče o pacienty je i nonstop telefonická linka, která slouží ke konzultacím rodině v péči i jejich blízkého.

„V domácím prostředí dochází ke zlepšení psychického stavu pacienta, snížení rizika infekce, alespoň k částečnému návratu ke způsobu života, jakým žil před úrazem nebo závažným onemocněním. Vyloučený není ani návrat k původní profesi. Mnoho pacientů může volně cestovat a nepotřebují ke svému transportu sanitní vůz s asistencí zdravotníků,“ uvedla koordinátorka projektu Kamila Zikmundová.

Nejčastěji k těmto případům dochází na základě selhání dýchacích funkcí spojených s onemocněním nervů a svalů nebo jako následek rozvoje chronického onemocnění či úrazu. Součástí musí být souhlas pacienta nebo jeho zákonného zástupce.

Pacient i jeho rodina musí být zaškoleni v ovládání dýchacího přístroje, odsávačky, v měření a sledování životních funkcí a alespoň v základní dechové rehabilitaci. Nedílnou součástí projektu DUPV v ostrovské nemocnici je i psychologická péče nejen o pacienta, ale i o jeho pečující rodinu.