Nemám ani vindru

18. září 2023

Pro frazémy je charakteristickým rysem zachovávání starých slov, tzv. archaismů. Stávají se tak doklady historie nebo dobových tradic. Jedním z druhů slov zachovaných v archaismech jsou právě názvy mincí.

V roce 1857 byla zavedena v rakouském císařství nová, tzv. rakouská, decimální měna. Základní jednotkou byl zlatý/zlatník o stu krejcarech. Měděné rakouské krejcary ražené v rámci této měny byly v českých zemích nazývané nový krejcar, lidově novák, novej. A drobné mince nepatrné hodnoty se nazývaly často vindry – podle německého pojmenování Wiener = vídeňský fenik). I vindra je názvem existující, historické mince. A od vindry můžeme odvodit i dnes již příliš neužívaný název penez findy nebo fiňáry.

Nemám ani floka

Také u floku jde pravděpodobně o lidový název peněz –­ floky představují něco malého, co se rychle rozhází. Můžeme zde vidět i souvislost s drobnými mincemi nazývanými flútky, které razili v 15. století husité.

autor: Helena Chýlová
Spustit audio