Město Aš chystá úpravy parku za radnicí, vznikne tu virtuální naučná stezka

Zalévání v parku

Aš se v březnu příštího roku pustí do rozsáhlých úprav Kaplanky. Opraví se také skoro 300 let starý kamenný mostek a vznikne pietní místo připomínající nedávnou historii.

Park historie či Kaplanka. Takto je v poslední době nazýván zhruba 3,5 hektaru velký park. Odbor správy majetku a investic nyní zveřejnil zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídky na tuto veřejnou zakázku.

Předmětem zakázky bude například rekonstrukce kamenného mostku z roku 1724. Jedná se o nejstarší stavbu ve městě, takže oprava této státem chráněné památky se bude provádět podle restaurátorského záměru a pod dohledem památkářů.

Pietní místo, dětské hřiště nebo zážitková cesta po lávce

V parku se vybuduje visutá lávka pro pěší, vzniknou dřevěné chodníky, sanace čekají stávající opěrné zdi, přičemž vystavěno bude několik dalších.

Vznikne zde také pietní místo, které připomene nedávnou historii, kdy v místě evangelického hřbitova, se všemi zde pohřbenými významnými občany tohoto města, byly, po zcela nepochopitelném rozhodnutí tehdejšího vedení města, v 70. letech minulého století vybudovány tenisové kurty. Památník vyroste v místě bývalé smuteční síně.

Plánována je i instalace dětského hřiště, které nebude mít svou velikostí a typem ve městě srovnání, dlážděnou promenádou a zážitkovou cestou po lávce, která bude probíhat parkem nad zemí.

Součástí revitalizace bude také stavba chodníků, zpevněných cest a sadové úpravy. Všechny tyto uvedené zásahy jsou zahrnuty do seznamu objektů, na které město obdrží dotaci z EU a státního rozpočtu.  

Moderní technologie s virtuální realitou

„Kaplanka bude plnit roli jakéhosi průvodce ašskou historií, a to zejména prostřednictví moderních technologií,“ uvedl k projektu starosta Aše Dalibor Blažek.

„To znamená, že návštěvník tu nenajde klasickou naučnou stezku s cedulemi, ale pomocí virtuální reality uvidí například hořící evangelický kostel či celý příběh Vlaku svobody,“ doplnil starosta.

Revitalizace parku bude rozdělena do tří částí. První část, pro niž bylo nyní vypsáno výběrové řízení, budou představovat stavební práce, druhou část představuje virtuální naučná stezka a třetí část stavba dětského hřiště.