Malé slovíčko s velkým významem

20. březen 2023

V minulosti jsme se s výrazem mega setkávali poprvé většinou ve škole, když jsme se v matematice učili předpony označující množství, tedy kilo-, mega-, giga- a tera-. Předpona nese v tomto případě význam milion.

S rozvojem výpočetní techniky a zvětšováním úložných kapacit jsme se začali běžně setkávat s označením velikosti elektronických souborů v takzvaných megabajtech, tedy v milionech bajtů. V běžné mluvě uživatelé často zkracují tuto jednotku a říkají např. že soubor má dvě mega místo toho, že má dva megabajty.

Existují lidé, kteří s počítači celkem nemají nic společného, a přesto výraz mega používají. Třeba realitní makléř řekne, že byt stojí dvě a půl mega. I v tomto případě se výraz mega používá ve smyslu milion, byt tedy stojí dva a půl milionu. Toto užití výrazu mega samozřejmě není spisovné, patří do nespisovné mluvy, často je součástí profesního slangu například u zmíněných realitních makléřů, ale i dalších profesí, které pracují se zakázkami v řádu milionů.

Význam předpony mega se nejprve posunul a tato předpona začala signalizovat, že je něco neurčitě velmi velké nebo je toho opravdu hodně. V češtině máme z této doby například slovo megamarket pro obchodní dům, který je větší než supermarket. Podle dat z korpusu českého jazyka bylo toto slovo nejčastěji užíváno kolem roku 2000, od té doby je jeho výskyt sporadický, bylo nahrazeno podobně užívaným slovem hypermarket.

Mládežnické mega

Slovo mega se postupně osamostatnilo. Něco je zkrátka hodně velké nebo je toho opravdu mnoho. Samostatné slovo mega se vyskytuje téměř výlučně v mluveném nespisovném, neformálním projevu a spíše u mladších mluvčích. Spojuje se s podstatnými i přídavnými jmény, slovesy i příslovci, takže můžeme při běžném hovoru slyšet, že něco je „mega hustý“ ve smyslu, že je to naprosto úchvatné, někdo se chová „mega ješitně“, někdo něco „mega podělal“, někdo je „mega borec“ nebo něco je „mega náhoda“. Ve všech těchto případech bychom si za slovo mega mohli dosadit slova jako velice, naprosto, úplně, hodně velký a tak dále.

Proč dochází v tomto významu právě k uplatnění slova mega, a ne třeba výrazů jako super nebo hyper, o tom můžeme jen spekulovat. Možná je to i snadnou výslovností a spojitelností slova mega s dalšími slovy v proudu řeči.

autoři: Růžena Písková , Stanislav Jurík
Spustit audio