Lidé v Aši více třídí odpad. Takzvaný pytlový systém se osvědčil

8. únor 2016

Téměř 18 tun plastu, 51 tun papíru a 318 aktivních účastníků. Takový je výsledek v takzvaném pytlovém systému v Aši.

Princip spočívá v třídění dvou komodit - platu a papíru - za pomoci čárového kódu, kterým jsou odevzdané pytle se shromážděným odpadem opatřovány. Kód pak pozná osobu, která odpad odevzdala.

V závislosti na množství takto vytříděného odpadu je účastníkům odečtena částka z ročního poplatku, který platí za svoz odpadu. V Aši je podle obecně závazné vyhlášky stanovena výše tohoto poplatku na 600 korun za osobu a rok.

Po sečtení a analýze všech čísel ašská radnice zjistila, že přibývá množství vytříděného odpadu.

V Aši mohou občané třídit odpad nejen za pomoci tohoto pytlového systému. Už od 90. let jsou po celém městě rozmístěny barevné separační kontejnery, kam lze odkládat nejen papír a plast, ale také sklo a kov, do dalších drobný elektroodpad a v poslední době také textil.

Od loňského roku mohou lidé zdarma odevzdávat rovněž bioodpad jako je tráva, listí a štěpky z větví.

autor: Směna ČRo Plzeň
Spustit audio