Knihovna Latinské školy v Jáchymově obsahuje největší sbírku řetězových knih ve střední Evropě

21. listopad 2023

V Jáchymově na Karlovarsku vznikla na začátku 16. století Latinská škola. Vzdělávala syny z bohatých rodin. Po téměř stoletém fungování byla zrušena, ale její knihovna byla pečlivě uschována na půdě jáchymovské radnice, kde zůstala dlouhých 250 let. Na radnici najdete sbírku vzácných knih i dnes. Z půdy se ovšem přesunula do krásných renesančních výstavních prostor v přízemí.

Latinská škola měla připravovat své žáky na budoucí studium na univerzitách. Když v důsledku odlivu obyvatel a také rekatolizace ztratila význam, byla zrušena. Její knihovna byla výrazně evangelicky formovaná a obsahovala tak mnoho svazků, které by v očích jezuitů neobstály. Proto byla ukryta na půdě jáchymovské radnice. Podařilo se ji tak uchránit nejen před jezuity, ale i před pozdějšími nájezdy švédských vojsk a dalšími pohromami, které v minulosti na město dolehly.

Sbírka obsahuje celkem 252 svazků knih, mezi nimiž jsou rukopisy, prvotisky i dotisky. Nejstarší knihou je Starý zákon ze 13. století. Jedná se o hebrejský rukopis na pergamenu, který váží 15 kilogramů. Dalším z pokladů je Kosmografie od otce kartografie Claudia Ptolemaia z roku 1486.

Raritou jsou i takzvané řetězové knihy, kterých tu najdete 62. Jsou to vlastně knihy s dobovým zabezpečením proti krádeži, které byly řetězem připevněny k místu určenému pro jejich studování. I když se po čase od tohoto zabezpečení ve školách upustilo, přežila jáchymovská sbírka v původní podobě, protože v době odstřihávání řetězů již byla bezpečně uložena na půdě radnice. Další podobné sbírky se dochovaly už jen v Itálii, Nizozemí a ve Velké Británii.

Latinský liturgický zpěvník od Nikolause Hermanna na pergamenu pochází ze 16. století

Expozice navíc umožňuje nejen pohled na originály knih ve vitrínách, ale také možnost prohlédnout si jejich obsah. Nejcennější rukopisy jsou totiž digitalizované. Díky tomu se všichni návštěvníci mohou přesvědčit, že ani v době renesance nebyly žákům cizí různé klukoviny. Některé z ilustrací vylepšovali totiž podobně, jak to známe ze svých školních let. Výjimkou tak nejsou třeba domalované brýle nebo nudle u nosu.

Knihovna Latinské školy je návštěvníkům přístupná zdarma denně, stejně jako zdejší infocentrum. A koho zajímá i historie Latinské školy a zajímavé příběhy jejích knih, může se zúčastnit komentovaných prohlídek, které probíhají každé pondělí, úterý a čtvrtek od 15 hodin. Nebo navštívit některý z workshopů, který probíhá ve zdejší dílně.

Spustit audio