Kniha Martina Plevného ukazuje, jak se měnil Cheb

14. červenec 2021 12:50

Slavnou minulost v dobách štaufské falce, ale také třeba rozsáhlé bourání v 60. letech minulého století i stavbu nových mostů a sídlišť. To vše včetně obrazového materiálu nabízí nová kniha Martina Plevného z chebského muzea. Jmenuje se Cheb – stavební vývoj města.

„Kniha se zabývá časovým zařazením staveb, které dává přehled o tom, jak se rozrůstala městská zástavba,“ popsal publikaci její autor. Postup stavebních změn zaznamenává chronologicky po jednotlivých obdobích.  Začíná Od časů slovanského hradiště v devátém století s akropolí v západní části dnešního chebského hradu přes vohburský hrad a štaufskou falc. Přibližuje zástavbu a vznik města a jeho podobu ve 14. století.

Kniha prochází i následujícími staletími a popisuje renesanční a barokní Cheb v době válek v 17. století. Představuje vrcholně barokní podobu města i období velkých změn v 19. století. Čtenáři tak mohou na jednom ze snímků vidět nádražní budovu z konce 19 století.

Asanace

Nejvýraznější částí publikace je kapitola přibližující asanaci městského jádra. To po válce a odsunu původních obyvatel do Německa zásadně zchátralo. Mnoho domů bylo vzhledem ke špatnému stavu nutné zbourat. „Došlo k demolici některých souvislých částí města jako školní ulice a předhradí,“ cituje autor z tiskové zprávy z konference konané v chebském středisku Kass v roce 1964. Vybourané domy nahradily zčásti nové, vznikly stovky bytů, mateřská škola, centrální lékárna, Lidová škola Jindřicha Jindřicha a další.

Kromě fotografií najdou čtenáři v knize také mapky půdorysu města, zobrazující zastavěné plochy v různých obdobích důležitých pro stavební vývoj města. Ten je zachycen až do současnosti a zaznamenává například i přístavbu v zadní části chebské nemocnice s gynekologicko-porodnickým oddělením v roce 2019.

Knihu Martina Plevného nazvanou Cheb – stavební vývoj města vydalo muzeum v Chebu.

autor: Josef Šorfa | zdroj: Český rozhlas Karlovy Vary
Spustit audio