Karlovy Vary budou mít unikátní technologii na úpravu pitné vody

4. březen 2016

Vodárna v Březové u Karlových Varů dokončila modernizace technologií, která zahrnovala i nový stupeň čištění - ultrafiltraci. Ta umožňuje z vody odstranit nejen většinu nečistot, ale dokonce i nebuněčné organismy, jako jsou viry.

Jde o technologii, která je ve světě na vzestupu. V České republice se jedná o její první využití na takto velké úpravně.

Vodárna, která používá vodu z nádrže Stanovice, i dosud splňovala potřebné parametry. Potýkala se ale se sezonními výkyvy kvality surové vody. Ultrafiltrace tyto vlivy eliminuje a dokonce umožní v případě potřeby čerpat vodu i z řeky Teplé nebo Ohře.

Již před čtyřmi roky zahájily Vodárny a kanalizace Karlovy Vary na úpravně Březová, pocházející z 80. let minulého století, její postupnou modernizaci. Byla vyměněna dosloužilá technologická zařízení a zvýšila se automatizace provozu.

„S tím jsme se nespokojili a chtěli jsme úpravnu rozšířit o zařízení, které by pomohlo odstranit problémy způsobované sezónními výkyvy kvality vody v nádrži Stanovice. Zároveň by bylo spolehlivým řešením pro případ, že by bylo v budoucnu nutné kvůli nedostatku vody v nádrži využít náhradní zdroj, například řeku Ohři,“ vysvětlil krajský radní Josef Hora.

Membránové technologie jsou považované za technologie budoucnosti

Ultrafiltrace, která využívá membránové technologie, umožní mimo jiné i snížení dávkování chloru. Její zavedení ale nebylo vzhledem k malým zkušenostem jednoduché. Trvalo dva roky, než byl vybrán vhodný systém a vyprojektována technologie.

Náklady na projekt dosáhly zhruba 45 milionů korun. Celkově ale modernizace vodárny od roku 2011 přišla na 100 milionů korun. Opravy zaplatilo sdružení z vlastních zdrojů, aniž by se to projevilo na ceně vody pro spotřebitele.

Vodárna v Březové u Karlových Varů dokončila modernizaci technologií

Membránové technologie jsou velmi účinné při čištění povrchové vody a dnes jsou považované za technologie budoucnosti v oblasti úpravy pitné vody i čištění odpadních vod.

„Ultrafiltrační membrána spolehlivě zachytí patogenní organismy až do velikosti virů. Dále jsou z vody odstraněny veškeré nerozpuštěné látky způsobující zákal. Na druhé straně však umožňuje průchod rozpuštěného vápníku a hořčíku, tedy pro lidský organismus nezbytných látek. Voda je po ultrafiltraci zdravotně zabezpečená a dodatečná desinfekce chlórem může být snížena na minimum,“ doplnil technolog Josef Drechsler.

Projekt se na úpravně připravoval již od roku 2013

„Nejdříve jsme se důkladně seznámili s různými typy membránových technologií a také se zkušenostmi z jejich provozu. Pro rozhodování o nejvhodnějším typu membrán pro podmínky úpravny Březová jsme vytvořili zmenšený model, na kterém jsme prováděli řadu testů. Po jejich vyhodnocení jsme mohli vybrat dodavatele filtračních modulů a navrhnout uspořádání celé jednotky, včetně vlastního softwaru na její řízení,“ upřesnil technolog Jiří Doubrava.

Vodárna v Březové u Karlových Varů zásobuje vodou Karlovy Vary a dalších 11 obcí v okolí. Celkově to představuje asi třetinu obyvatel kraje. I proto jde o klíčovou součást vodohospodářské infrastruktury.

„Těší mě, že Karlovy Vary jsou prvním českým městem, jehož obyvatelé budou užívat pitnou vodu upravenou touto nejmodernější technologii. Do budoucna se tím zvýší spolehlivost dodávky kvalitní pitné vody nejen pro obyvatele města, ale i celého regionu,“ uvedl závěrem primátor Karlových Varů Kulhánek.

Vodárna v Březové u Karlových Varů dokončila modernizaci technologií
autoři: zdt , Směna ČRo Plzeň
Spustit audio