Karlovarský kraj začne více spolupracovat s Agenturou ochrany přírody a krajiny

Krušné hory na podzim

Karlovarský kraj podepsal dohodu s Agenturou ochrany přírody a krajiny. Budoucí spolupráce zajistí lepší podmínky pro ekologickou výchovu a ochranu přírody. Na krajském úřadě ji stvrdil podpisem radní Josef Hora a ředitel agentury František Pelc.

„Karlovarský kraj je prvním, se kterým obdobnou dohodu uzavíráme. Spolupracujeme tady totiž dlouhodobě a úspěšně. Vydáváme společně časopis Arnika, pořádáme Lázeňský festival jablek i další akce. Věřím, že dobré zkušenosti přeneseme i do dalších krajů. Bez spolupráce s místními lidmi totiž nejde přírodu účinně chránit,“ komentoval podpis dohody František Pelc.

„Spolupracujeme také při péči o zvláště chráněná území. Snažíme se sjednotit přístupy v péči o tato území tak, aby byly pro veřejnost jasné a předvídatelné,“ vysvětlil krajský radní Josef Hora.

Dohoda například stanoví, že Karlovarský kraj a Agentura ochrany přírody a krajiny budou spolupracovat při zajišťování projektů v oblasti ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty veřejnosti i ochrany životního prostředí.

V plánu je rovněž informování o tvorbě strategických dokumentů zaměřených na cestovní ruch. Nejméně jednou ročně budou také probíhat společné porady.