Karlovarský kraj požádá ministry o ustavení „komise pro uhelné regiony“

S blížícím se útlumem těžby hnědého uhlí je třeba nejen řešit budoucnost uhelných regionů, ale i uhelných energetik jako celku. Společně s tím se musí zároveň zahájit aktivní a řízená restrukturalizace oblastí postižených těžbou.

Těmito otázkami by se zabývala „uhelná komise“, jejíž vznik by mohlo iniciovat Ministerstvo životního prostředí ČR společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a představiteli dotčených krajů. O tomto záměru informoval hejtmanku Karlovarského kraje Janu Mračkovou Vildumetzovou ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Pan ministr mi představil myšlenku vzniku „uhelné komise“ s tím, že by byl rád, kdyby ji strukturálně postižené kraje podpořily a zároveň se podílely na činnosti komise. Ustavení tohoto orgánu by nejprve musela schválit vláda. Téma útlumu těžby a budoucnosti uhelných regionů je pro nás velmi závažné. Odešleme proto dopis, kterým oslovíme obě ministerstva a požádáme je o přípravné kroky ke vzniku komise a k předložení záměru vládě,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Podobný poradní orgán vlády funguje v Německu

Podle ministra Richarda Brabce podobný poradní orgán vlády funguje v sousedním Německu a zabývá se rovněž restrukturalizací zasažených regionů. „O vytvoření „uhelné komise“ jsem uvažoval už dříve, jsem toho názoru, že musí vzniknout co nejrychleji, protože útlum těžby, potřeba restrukturalizace i otázky uhelných energetik je třeba řešit v kontextu celé republiky,“ zdůraznil ministr a dodal, že je nutné, aby komise plánovala a řídila jednotlivé kroky proměn území strukturálně postižených regionů.

Jejími členy by měli být odborníci na přechod z fosilních paliv na obnovitelné zdroje energie a jádro, politici včetně regionálních, vědci, specialisté na regionální rozvoj i zástupci nestátních neziskových organizací.

autor: nkr | zdroj: Krajský úřad Karlovarského kraje
Spustit audio