Je to hrozné slovo, říká posluchačka o příslovci prostě

29. duben 2024

Prostě je příslovce. To znamená, že upřesňuje děj. Odpovídá na otázku, jak se něco děje. Jeho význam by se dal vystihnout také slovy „jednoduše“, „obyčejně“, „běžně“, „bez složitostí“. A možná právě kvůli těmto významům si ho lidé vybírají jako takzvané vycpávkové slovo.

Vycpávková nebo také parazitní slova jsou taková slova v mluveném projevu, která nemají vliv na význam vět. Jsou ve větách navíc. Mluvčí je říkají z různých důvodů, které si sami často ani neuvědomují. Někdy chtějí získat čas, aby si mohli utřídit myšlenky, ale nechtějí, aby jejich projev působil trhaně, neplynule. Jindy se bojí udělat v projevu pauzu, aby neztratili slovo. Často se nějaké vycpávkové slovo dostane do slovníku mluvčího tak, že ten mluvčí přijme řečový vzor někoho, na kom mu záleží, například rodičů, partnerů nebo přátel.

Proč neslyšíme třeba slovo „obyčejně“?

Aby se slovo stalo vycpávkovým slovem, je třeba souhry několika faktorů. Jeho význam musí být natolik univerzální, aby se hodilo do všech kontextů. Slovo „prostě“ takové je. Navíc toto slovo může pro mnoho lidí sloužit jako taková mentální berlička, když se nedokáží jednoduše vyjádřit, když složitě hledají slova. Jako by si tím, že řeknou nahlas slovo „prostě“, připomněli, že své myšlenky mají artikulovat jednoduše, prostě. To slovo jako kdyby poskytovalo mluvčímu ujištění, že mu posluchač porozumí.

Vycpávková slova jsou považována za zbytečná a označovaná za rétorickou chybu. Je na téhle slovní vatě vůbec něco zajímavého, nebo jsou ta slova opravdu jen „hrozná“, jak píše naše posluchačka?

Vycpávková slova nám říkají o mluvčím víc, než si uvědomuje. Ukazují na jeho nejistotu při mluvním projevu, snižují jeho důvěryhodnost. Například nadužívání slovního spojení „upřímně řečeno“ může vzbudit u posluchače podezření, zda je mluvčí opravdu tak upřímný, když sám sebe musí neustále ujišťovat, že to tak je. A samozřejmě i vycpávková slova podléhají vývoji a módním trendům. Např. v posledních letech zaznamenáváme prudký nárůst vycpávkového slovního spojení „nějakým způsobem“. Situaci je třeba nějakým způsobem zvládnout. Je to nástupce dříve hojně užívaného slovního spojení „tak nějak“, které je v současnosti spíše na ústupu.

autoři: Stanislav Jurík , Růžena Písková
Spustit audio