Jarmila Turnovská odešla

29. březen 2010

Dnešní publicistický příspěvek je vzpomínkový. A týká se osobnosti televizní dramaturgyně Jarmily Turnovské. Právě k ní obrací pozornost Eva Klausnerová:

1. března zemřela Jarmila Turnovská. Nekrology připomněly, že patřila k
zakládající generaci dětského vysílání v České televizi. Jako dramaturgyně a
scénáristka se podílela na pohádkách, pořadech pro nejmenší i seriálech
pro mládež. Byla spoluautorkou slavných Kamarádů, jejichž první díly byly
uvedeny r.1969. Marek Eben v nich hrál chlapce Válečka. Zformovala českou
televizní tvorbu pro nejmladší diváky a nastavila jí vysokou laťku.
Spolupracovníci vzpomínají na její jemný humor, ale i zásadovost, s jakou k
práci přistupovala. Byla oceněna cenou Trilobit 92. To ale není všechno.

S Jarmilou Turnovskou, tenkrát ještě s Ilkou Šnejdárkovou jsem se poprvé
setkala v r. l950 na přijímacích zkouškách na AMU. Obě jsme chtěly studovat
divadelní dramaturgii a byly jsme šťastné, že jsme u zkoušek uspěly. Těšily
jsme se, že poznáme významné světové dramatiky, moderní umělecké proudy i
umění pracovat s divadelními texty. Ale byl to omyl. Když jsme na podzim
nastoupily do vytoužené školy, řídila se už osnovami předělanými podle
sovětského vzoru. Obor dramaturgie byl přilepen k oboru režie a západní
kultura se pro nás neprodyšně uzavřela. Spíše jsme se učili hrát divadlo
podle metod Moskevského uměleckého divadla proslulého Stanislavského.

Ilka byla urostlá rusovláska s půvabnými pohyby. Pamatuji si, jak jsme
jednou musely předstírat dvě zvědavé sousedky, které se hrnou do světnice na
jevišti. Stop, křičel režisér. Hrajete venkovskou tetku, nemůžete tam
vcházet jako labuť ! Vnucené herectví však nebylo naší jedinou strázní. Ve
škole panovala dusná atmosféra, kontrolovala se docházka i názory a
nebylo snadné všemi nástrahami proplout. Na rozdíl ode mne to Ilka tiše
zvládla a dostudovala. Ale ani to nebylo všechno.

Dítě před televizí

Ilka už neměla tatínka. Její matka byla herečkou v Národním divadle a
jmenovala se Jarmila Bechyňová-Šnejdárková. Byla dcerou Rudolfa Bechyně,
redaktora, poslance a ministra, jednoho z důležitých politiků l. republiky.
Patřil k masarykovské části sociální demokracie a na štěstí pro něho zemřel
r. 1948. Pěst dělnické třídy však dopadla vší silou na jeho potomky - Ilku,
její matku a sestru. Za trest za buržoasní politickou angažovanost
nežijícího dědečka jim r. 1951 zabavili majetek, vystěhovali je z vily a
matku vyhodili z divadla. Ocitly se téměř bez prostředků, Ilka neměla ani na
obědy v menze. I to budoucí dramaturgyně Jarmila Turnovská vydržela mlčky se
vztyčenou hlavou.

Nepřestaly jsme se občas vídat ani po mém odchodu ze školy a dokonce jsme
spolu vozily kočárky. Je mi líto, že zemřela. I když vím, že nemůžeme žít
věčně, vždycky je škoda odchodu statečného a hodného člověka.

autor: Eva Klausnerová
Spustit audio