Hasiči zahajují kontroly zemědělců kvůli častým požárům na polích

12. srpen 2015

Podle nařízení hejtmana Karlovarského kraje, který na celém území regionu vyhlásil dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, musí zemědělci při sklizni na polích dodržovat několik opatření, aby zamezili vzniku požáru. Příslušníci státního požárního dozoru se nyní na dodržování těchto opatření zaměří.

Požáry polí u Dolních Dvorů, Plesné, Hradiště či u Veselova. Kromě statisícových škod na samotném obilí mají tyto události jeden společný ukazatel. Příčinou vzniku těchto požáru je zemědělská technika při práci na polích.

Vydané rozhodnutí hejtmana, které mimo jiné zakazuje rozdělávání ohňů ve volné přírodě či pořádání ohňostrojů, také nařizuje právě zemědělcům dodržovat několik opatření během sklizně. Konkrétně musí být zemědělská technika vybavena lapači jisker.

Čtěte také

Zemědělci také musí mít k dispozici i techniku na rozorání pole tak, aby vznikl ochranný pruh. Dále musí mít připravený hasicí přístroj a přímo na poli zásobník s vodou s minimálním objemem 2 000 litrů, a to s trvale přítomnou obsluhou.

Tato opatření mají minimalizovat vznik a hlavně rozšíření požáru na polích. Kvůli suchu a při rozfoukání větrem se požáry polí rychle rozšiřují a od vzniku požáru do příjezdu přivolaných hasičů na místo jsou tyto požáry často již na plochách v tisících metrů čtverečních. Přitom včasné zabránění šíření nebo alespoň zpomalení šíření ze strany zemědělců právě dodržováním těchto opatření může výrazně pomoct rychlému zdolání požárů.

Během likvidace několika požárů polí v posledních dnech hasiči zjistili, že zemědělci tato opatření nedodržují. Proto se nyní příslušníci státního požárního dozoru zaměří na jejich dodržování a namátkově budou kontrolovat přímo na polích během sklizně, zda je vše v souladu s uváděným nařízením.

Kontroly hasičů začaly okamžitě a v případě zjištění porušení hrozí fyzickým osobám postih jako přestupek, právnické osoby a podnikatele pak lze postihovat jako správní delikt.

autor: Směna ČRo Plzeň
Spustit audio