Co je správně? Odložit něco na zítra nebo na zítřek?

2. květen 2022

„Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra“ – nebo „na zítřek“? To je další zajímavý posluchačský dotaz.

Pokud jde o „správnou podobu“ frazému, slovníky hovoří jasně a zachycují znění co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. Je ale běžné, že se frazémy v praxi vyskytují v určitých obměnách, a platí to i pro neodkládání na zítra nebo na zítřek. Proto musíme pro úplnost také říct, že v praxi se vyskytuje nejen konkurence na zítra × na zítřek, ale také obměna slovesa: co můžeš udělat dnes, ne neodkládej, jak uvádí slovník, ale také nenechávej na zítra nebo na zítřek. Je to prostě lidová moudrost, proto se různé obměny, které nepozměňují její smysl, snesou.

Kdy se máme mít na pozoru?

Platí, že zatímco v běžném denním neformálním hovoru můžeme říct co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra, aniž bychom signalizovali nepatřičnost, v nějakém vysoce prestižním veřejném a závažném projevu se většinou u podobných frazémů vyjadřuje určitý odstup. Uvede se tu třeba slovy jak praví lidová moudrost nebo jak se říká apod. Zkrátka mluvčí nebo pisatel tu dá nějak najevo, že si vědomě půjčuje vyjádření z jiných stylových rovin.

Někteří uživatelé češtiny váhají, jestli se vlastně dá užít po předložce příslovce, to znamená v našem případě variantu odložit na zítra, kde právě to zítra je příslovce. Spojení s podstatným jménem by znělo odložit na zítřek. Zítřek je podstatné jméno rodu mužského neživotného a skloňujeme ho podle vzoru „hrad“.

Co použít a čemu se vyhnout?

V každé gramatice se dočteme, že předložky se pojí s podstatnými jmény, což by jasně vylučovalo ze hry podobu neodkládej na zítra a jako jedinou možnou ospravedlnilo podobu neodkládej na zítřek, zachycenou ostatně i ve slovníku. Není ale bez zajímavosti, že spojení předložek s příslovci se zejména v běžné neformální mluvě objevují. Kromě našeho na zítra můžeme zmínit třeba ještě nechat si něco na potom, odložit něco až na někdy, začít s něčím od teď nebo dělat něco až do teď apod. Je ale zřejmé, že jejich protějšky s podstatnými jmény prostě znějí kultivovaněji: odložit něco na pozdější dobu, dělat něco od nynějška nebo do nynějška, popř. od/do této chvíle atd.

autoři: Martin Prošek , Stanislav Jurík | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.