Co je malé, to je hezké. Třeba tintítko

21. březen 2022

Označení něčeho malého, nejčastěji drobného, malého i slabého člověka. To je tintítko.

Internetová jazyková příručka uvádí příklad: "Nebyl žádný kulturista, spíše tintítko", který protikladem dobře význam slova ilustruje. Tintítko je slovem expresivním, citově zabarveným a v současnosti není slovem frekventovaně užívaným.

Jiří Rejzek v Českém etymologickém slovníku uvádí souvislost se slovem titěrný, které je doloženo už v Jungmannově slovníku v polovině 19. století s významem dětinský, ničemný, ale i mistrný, podivný. Usuzuje snad na expresivní přetvoření ze středoněmeckého slova tenterie označujícím cetky nebo laciné ozdůbky. Slovo asi vzniklo jako slovo zvukomalebné nejprve v latině a pak ve francouzštině. U slova je dnes doložen význam drobounký, nepatrný, nimravý.

autor: Helena Chýlová | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio