Čeští a němečtí policisté bojují proti drogové kriminalitě

7. prosinec 2018 15:30

V rámci projektu Evropské unie se Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje účastnilo česko-německého policejního opatření zaměřeného na kontroly osob a vozidel.

Opatření s cílem odhalit protiprávní jednání souviselo s neoprávněným nakládáním s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Policejní opatření proběhlo 4. prosince v dopoledních hodinách poblíž bývalého hraničního přechodu Schönberg za účasti policistů Karlovarského kraje, Policejního ředitelství Zwickau a celní správy ze Spolkové policie Německo.

Této problematice se ale policie úzce věnuje i mimo konaní tohoto policejního opatření. Drogovou problematiku bere velmi vážně a jde o jednu z priorit krajského ředitelství. O tom také svědčí množství kontrol, které byly v letošním roce provedeny.

Od ledna do září bylo zjištěno přes sto drogových případů

V roce 2018 bylo pracovní skupinou Toxi Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zajištěno celkem 129 drogových případů a 111 pachatelů těchto trestných činů. V tomto období bylo zrealizováno celkem dvanáct případů pěstíren rostliny marihuany a tři varny drogy pervitin.

V návaznosti na celkovou koncepci boje s drogovou trestnou činností na území Karlovarského kraje bylo za hodnocené období od 1. 1. do 30. 9. naplánováno a následně provedeno několik preventivních policejních akcí „Karina-prevence“.

Akce s názvem „Karina“ proběhla v pěti případech v teritoriu Chebu, ve třech případech na Územním odboru města Karlovy Vary, ve dvou případech na Sokolovsku, kdy se zúčastnilo kontrol celkem 288 policistů. V rámci těchto akcí bylo zkontrolováno celkem 6 640 osob a 5 179 motorových vozidel.

autor: nkr | zdroj: Kateřina Böhmová (KŘP Karlovarského kraje)
Spustit audio