Bývalému hřbitovu v zaniklé obci Svatobor se vrací důstojnost a původní podoba

20. květen 2019 14:00
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Hřbitov před a po práci dobrovolnického spolku

Vrátit pietnímu místo důstojnost a původní podobu. O to usilují dobrovolníci ze Spolku pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska, kteří se starají o hřbitov v zaniklé obci Svatobor nedaleko Doupovských hor.

Kmeny pokácených stromů, rozvalená kamenná zeď a mezi poházenými náhrobky několik znovu vztyčených pomníků. Tak v současnosti vypadá bývalý hřbitov v zaniklé obci Svatobor na úpatí Doupovských hor. Ještě před třemi lety byl ale natolik zarostlý náletovými dřevinami, že by kolemjdoucí ani nepoznali, že se jedná o pietní místo.

„Náš spolek se zajímá o ty nejvíce zapomenuté a ohrožené památky, takže zcela zarostlý prostor hřbitova byl jasnou volbou. Vybrali jsme si ho na podzim v roce 2016 a začali jsme s jeho celkovým vyčištěním, kdy se vyřezávaly náletové křoviny a vzrostlé stromy. Do jara byl prostor vyklizen, a od té doby se snažíme vztyčovat, vykopávat náhrobky a skládat nápisové desky,“ vysvětlil předseda spolku Jaroslav Vyčichlo.

Podle leteckých fotografií odhaduje počet hrobů na svatoborském hřbitově na 400 až 500, pochovaných ale může být i přes tisíc. „Pohřbení jsou z okolních vsí bývalé farnosti Svatobor, pod které spadaly vesničky od Doupovského Hradiště, bývalých Lučin až po Kyselku,“ doplnil Vyčichlo.

Zaniklá obec Svatobor patřila do oblasti německých Sudet, většina původních obyvatel byla po roce 1945 odsunuta

Spolku se i přesto daří navazovat kontakt s pozůstalými. Zdejší hřbitov byl vybudován na konci 19. století v roce 1892. První pohřeb se konal v březnu roku 1893. „Byla to paní Anna Marie Himmel ze Šemnice, která byla první pohřbenou. Bohužel náhrobek se nám nepodařilo zatím dohledat, protože spousta jich je rozvalených a některé se nacházejí až pod půlmetrovou vrstvou zeminy,“ řekl předseda spolku dobrovolníků.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci 2. světové války byl hřbitov opuštěn a po následném začlenění vsi do nově vzniklého vojenského újezdu v roce 1954 byl ponechán svému osudu. „Sedmdesát let tady byl vzrostlý les, takže humus a dřevo vytvořilo pokryv, který skrývá ještě mnoho netušeného.“

V letošním roce budou dobrovolníci pokračovat ve vztyčování náhrobků a obnovit chtějí i centrální kříž, který stával u hlavní hřbitovní cesty. Po dokončení obnovy svatoborského hřbitova bude na místě stát mapa s očíslovanými hroby a se jmény lidí, kteří tu byli pochovaní.

autoři: Ivana Sedláčková , Naďa Krásná | zdroj: Český rozhlas Karlovy Vary
Spustit audio